« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 4. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20.pdf
Obec Hostašovice Dne: 21.4.2019 č.j.: 4 ZO-P
<br> Pozvánka
<br> Na 4.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení 5 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,& článku 111.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> pondělí 29.dubna 2019 v 18,00 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu v Hostašovících
<br> K projednání předkládám tento program:
<br> 1.Zahájení a schválení programu zasedání
<br> 2.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Zpráva o činnosti OÚ
<br> 4.Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice-dodatek č.1 5.Diskuse
<br> 6.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/2990105

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz