« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - TřeMoLe - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Svazek obcí TřeMoLe,Mořinka 28 IČ: 72049472
<br> Návrh závěrečného účtu z_a rok 2018
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po Skutečnost změnách k 31.12.2018
<br> Daňové příjmy 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 1 1 1
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Přijaté transfery 2 868 2 872 2 110
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 869 2 873 2 111
<br> Běžné Výdaje 117 121 120
<br> Kapitálové výdaje 0 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 117 121 120
<br> Svazek obcíTřelVloLe Splatil v roce 2018 dlouhodobý úvěr,který si vzal na výstavbu vodovodu <.>
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2018
<br> Aktiva a pasiva k 31.12.2018 55 070 tis.Kč 3.Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
<br> Výsledek hospodaření běžného účetního období 963 285,40 Kč 4.Inventura k 31.12.2018
<br> Pří inventuře majetku Svazku obcí TřeMoLe provedené ke dni 31.12.2018 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem <.>
<br> 5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:
<br> Přezkoumání bylo provedeno dne 9.10.2018 3 9.5.2019 Krajským úřadem Středočeského kraje,odborem kontrolním,s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> 6.Vodovod TřeMoLe
<br> V prosinci 2013 byl zkolaudován a uveden do provozu vodovod pro obce Mořinka,Hlásná Třebaň a Lety,včetně převaděče.V roce 2014 byly vybudovány vodovodní přípojky.Vodovod je v majetku SO TřeMoLe,servisní práce provádí Aquaconsult Černošice s.r.o <.>
<br> 7.Součástí závěrečného účtu
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníSvazku obcíTřelVIoLe za rok 2018 <.>
<br> TřeMoLe svazek obcí V Mořínce dne 9.května 2019 Iggrgýfgžgz Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX
<br> Vyvěšeno: q-Šqi „ZÚ/f?
<br> Sejmuto:
<br> Projednáno v zastupitelstvu obce Mořinka: Projednáno v zastupitelstvu obce Hlásná Třebaň:
<br> Projednáno v zastupitelstvu obce Lety:
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_061814/2018/KUSK Čj.: 00123912019/KUSK
<br> Stejnop...

Načteno

edesky.cz/d/2989653


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz