« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
oznámení O DOBĚ A misre KONÁNÍ VOLEB oo EVROPSKÉHO PARLAMENTU
<br> Starosta obce Hlásná Třebaň podle 5 32 odst.2 zákona č.6212003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> O 2 n a rn uj e: 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: - v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a - v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na Obecním úřadě,Karlštejnská 150,Hlásná Třebaň
<br> pro voliče podle místa.kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté.kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského stálu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací listky.Ve dnech voleb na žádost voliče Okrsková volební komise doda' za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací listky jiné <.>
<br> V Hlásní Třebani dne 9.5.2019
<br> Ing.XXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2989572


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz