« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
OZNámení o době a místě konání voleb
do evropského parlamentu
<br>
<br> Místostarosta obce Žiželice podle § 32 odst.2 zákona 62/2003 Sb o volbách do Evropského parlamentu
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,jak vyplývá z pozdějších změn
<br>
<br>
o z n a m u j e
<br>
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br> v pátek 24.května 2019 od 14.00hodin do 22.00hodin a
v sobotu 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 1.Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost na Obecním úřadě v Žiželicích
pro voliče bydlící v obci Žiželice,Hořetice,Stroupeč,Přívlaky
<br>
1.Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky(platným občanským
průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo služebním pasem České republiky),nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel <.>
<br>
1.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky <.>
<br>
5.Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
Žiželice dne 09.05.2019 ……………………………………….<.>
místostarosta obce Źiželic

Načteno

edesky.cz/d/2988860


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz