« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - příloha č. 4 Návrh závěrečného účtu DSO LVA 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU oso LVA ZA ROK 2013
<br> Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí se zpracovává podle 5 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dává souhrnný obraz o hospodaření v roce 2018 <.>
<br> Základní údaje:
<br> Název: Dobrovolný svazek obcí LVA
<br> Sídlo: Zámecké náměstí 70,691 44 Lednice Právní forma: svazek obcí
<br> lČO: 712 438 52
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Schvaleny Upraveny s ku tečnos t
<br> rozpocet rozpocet příimv Splátka půjčky 0 0 2000000 Ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu 0 42300000 28952530 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 87830000 87830000 87824000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 88000000 88000000 0,00 Příjmy z pronájmu majetku 4000000 4000000 4000000 Příjmy z úroků 2.00000 2.00000 141,71 Převody : rozpočtových účtů 0 0 60000000 příjmy celkem 1.80030000 222330000 1.827.907,00 výdaje mzdové výdaje 85330000 862.10000 66537060 Ostatní osobni výdaje 000 18190000 17921000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 20000000 40270000 157.204,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.5000000 5700000 56.634,40 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4.00000 4.00000 2_521,00 Nákup materiálu 2000000 58.60000 28.561,00 Služby peněžních ústavů 8.00000 2.00000 1268.60 Školení a vzdělávání 20.000 11.00000 000 Nákup ostatních služeb 55000000 235.00000 22018093 Cestovné 15.000 2000000 1931013 Neinvestiční dotace obecně prospěšným 5000000 211.00000 208.00000 společnostem Platby daní a poplatků 0.00 100000 400,00 Nespecifikovaná rezervy 3000000 3000000 000 Služby peněžních ústavů 000 8.00000 1.507,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 000 60000000 Ostatni neinvestiční výdaje 000 000 5.523,67 výdaje celkem 180030000- 2.223.300,0D 215472333 saldo příjmů a výdajů 0,00 000 -326.815,82
<br> financování 0 000 32081082
<br> 2) Vyúčtování finančních stavů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2018 žádné závazky v...

Načteno

edesky.cz/d/2987876

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz