« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Závěrečný účet SO "Teplice" za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet SO "Teplice" za rok 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET so „TEPLICE“ ZA ROK 2018
<br> (š 17 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů._ ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o organizaci Identíňkačníčíslo 75061414
<br> Název SO _.TEPLICE“ Sídlo Městečko Trnávka čp.2 PSC a obec 569 4l Městečko Trnávka
<br> Obsah závěrečného účtu :
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 včetně financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) 2) Hospodářská činnost
<br> 3) Výsledek hospodaření,stav na bankovním účtu a údaje o majetku 4) Fondy a příspěvkové organizace 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> (hodnoty údajů jsou uvedené v tisících Kč)
<br>,<,> „ <.>,% plnění k sehvalřny ROZPOÉmÝa Upravřny Plnění k 31.12.2018 upravenému rozpocet opatrem rozpocet „ rozpoctu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 260 1 260 1 270 101 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 1 495 1 495 1 495 100 Příjmy celkem 1 260 l 495 2 755 2 765 100 Třída 5 - Běžné výdaje 360 360 320 89 Třída 6 - Kapitálové výdaje 900 900 438 49 Výdaje celkem 1 260 1 260 758 60 Saldo: Příjmy - výdaje 1 495 1 495 2 007 Třída 8 - financování -l 495 -1 495 -2 007 Prostředky na bankovních účtech (+/-) -2 018 Aktivní krátkodobé operace řízení kvality _ výdaje (-) Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Operace peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 1 ] Prostředky minulých let Financování celkem -1 495 -1 495 -2 007
<br> Detailní výpis položek příjmů a výdajů v roce 2018 dle druhového třídění rozpočtové skladby (uvedené v Kč) : Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Para raf Položka rozpočet po změnách počátku roku a h t 2 3 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 495 000,00 1 495 000,00 0000 1 495 000,00 1 495 000,00 2310 Pitná voda 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věci a jeji 1 259 500,00...

Načteno

edesky.cz/d/2987608

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz