« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Pozvánka na jednání - Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
interreg <.>
<br> CENTRAL EUROPE mtr;
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka,v.v.i.a Architektonickým ateliérem Štěpán
<br> Vás zve na
<br> úvoolví VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
<br> STUDIE APLIKOVATELNOSTI PROTIPOVODĚIOVÝCH OPATŘENÍ DO ÚZEMNÍCH PLÁNÚ
<br> pořizované v rámci projektu „RAINMAN“
<br> (integrované řízení rizik přívalových srážek)
<br> úvodní veřejné jednání se bude konat ve čtvrtek
<br> 23.5.2019 od 16:00 v Milejovícké hospůdce,Milejovice 46,387 01,Milejovice
<br> Přední Zborovice
<br> RNA.—Ě Rndošovica
<br> Fábin Volynkou
<br> ; Konice
<br> si
<br> Přec h lavice-\L
<br> Cohnlco
<br> Parnčov
<br>,Skity
<br> Radějovice
<br> Volyně * [ j Biřllln Silika
<br> Projekt „RAINIVIAN" se zabývá vývojem nástrojů a XXXXX pro vytipování rizikových oblastí a návrhem opatření pro zmírnění škod spojených s přívalovými srážkami a bleskovými povodněmi.Jeho cílem je vytvoření předpokladů pro zmírnění ztrát způsobených přívalovými srážkami v zastavěném i nezastavěném území <.>
<br> Za účelem dosažení zmíněného cíle projektu vzniká Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů.V rámci této studie budou řešena též protipovodňová opatření pro zmírnění škod z přívalových srážek v rizikové oblasti tvořené územím obcíJinín,Kuřimany,Litochovice,Milejovice,Miloňovice,Paračov,Skály a Třešovice.Na úvodním veřejném jednání studie bude představen realizační a odborný tým zpracovatelů studie,první návrhy protipovodňových opatření a především bude diskutována otázka potřebnosti navržených protipovodňových opatření souvisejících :; přívalovými srážkami na území Vaší obce.Právě Vaše zkušenosti napomohou výše zmíněné studii docílit reálného naplnění stanoveného cile <.>
<br> Těšíme se na Vaši účast!

Načteno

edesky.cz/d/2987599

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz