« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice I - střed - Oznámení o zahájení stavební řízení "Oprava cyklostezky v ul. Jiráskova v Pardubicích"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice I - střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

51104 [PDF, 185 kB]
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.1/107352/18/Be D 79/18
č.j.: MmP 51104/2019
vyřizuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Daniela.Benesova@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 15.května 2019
<br> K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské nám.1,530 02 Pardubice
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I,úřední deska,U Divadla 828,530 02 Pardubice
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,speciální stavební úřad obdržel od stavebníka,kterým je Statutární
město Pardubice,Pernštýnské náměstí 1 Pardubice – Staré Město,530 02 Pardubice,IČ: 00274046,zastoupené
na základě pověření Ing.Pavlem Burešem,referentem odboru dopravy,žádost o povolení stavby:
<br>
„Oprava cyklostezky v ul.Jiráskova v Pardubicích“
<br> SO 101 Cyklostezka
<br> na pozemcích p.č.96/8 v katastrálním území Pardubice (dále jen stavba) <.>
<br>
Podáním žádosti bylo dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu zahájeno stavební řízení <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad,v souladu s ustanovením §112 <,>
odst.l zák.č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon
<br>
o z n a m u j e
<br>
podle § 25 správního řádu v souladu s § 144 správního řádu zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým
účastníkům řízení <.>
Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby,upouští se ve smyslu § 112 odst.2) stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání <.>
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky,popř.důkazy nejpozd...

Načteno

edesky.cz/d/2987435

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice I - střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz