« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 406.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

406.pdf
„3
<br> pwacmnosl ex'idcnčni %./ Statutární město Ostrava - ::N-= „.<.>.<.> mg;.<.>./7
<br> a' %TATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<br> rada méSta blunt vyvěšení: fíď/ČO/ý DOdate k
<br> „vu.-1 pro sejmutí: ZZ'JPZO/f
<br> seit-uno dne;
<br> za.;.pravnost: KW
<br> DODATEK
<br> k návrhu programu 6.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 22.května 2019
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBAl primátor:
<br> XX.XX <.>
<br> Žádost občana města o prominutí dluhu
<br> Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy
<br> Předkladatelé lnq.XXXXX XXXXXX,MBAI primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
<br> primátora:
<br> XX <.>
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.4 ke "Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků" ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o <.>
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX.náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> 41 <.>
<br> 42 <.>
<br> 43 <.>
<br> Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava,v k.ú.Muglinov a v k.ú.Kunčice nad Ostravicí,obec Ostrava
<br> Návrh na záměr města prodat/nedarovat nemovité věci v k.ú.Frýdlant nad Ostravicí,obec Frýdlant nad Ostravicí
<br> Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú.Radvanice,obec Ostrava
<br> Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava,v k.ú.Koblov,obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava a v k.ú.Koblov,obec Ostrava
<br> Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava,návrh
<br> koupit pozemek V k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava a nekoupit pozemek v k.ú.Poruba,obec Ostrava
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava
<br> rada města D Odatek
<br> 44.Návrh na záměr města prodat pozemky,k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava — Trojzubec
<br> 45.Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2987294

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz