« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Výzva vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva vlastníkům lesa
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/7240/19
<br> Spis.zn.: ZN/933/ZP/18
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: 0
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: martin.buzek©plzensky-kraj.cz Datum: 14.05.2019
<br> Vážený vlastníku lesa <,>
<br> v souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích nejen v Plzeňském kraji si Vás Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,Opětovně dovoluje upozornit na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů vochraně lesa proti tomuto škůdci <.>
<br> I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit,odbytové problémy,propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně aktivně zasahovat scílem zmírnit rozsah jím působených škod vlesních porostech.Při provádění všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich účelnost a účinnost <.>
<br> Vaše činnosti v ochraně lesa proti kůrovci v nadcházejícím Období je třeba proto zaměřit zejména na to,aby:
<br>.byly soustavně aktivně vyhledány kůrovcem nově napadené stromy a tyto byly v maximální možné míře včas zpracovány způsobem zamezujícím dalšímu jeho šíření <,>
<br>.v maximálním možném rozsahu byla prováděna včasná a účinná asanace1 veškerého kůrovcového dřívíz <,>
<br>.zpracování aktivních kůrovcových stromů (stromů kůrovcem napadených,ale ještě neopuštěných) bylo zásadně prováděno přednostně před těžbou kůrovcových souši (stromů kůrovcem již opuštěných); těžbu kůrovcových souši je možno odložit3 <.>
<br> 1Včasnou a účinnou asanací je úkon,kterým se zamezí,aby lýkožrout v kůrovcovém dříví dokončil vývoj nebo toto dříví opustil a napadl další stromy.Včasná a účinná asanace může být provedena mechanicky nebo chemicky svyužitim insekticidů.Za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví <.>
<br> 2 Kůr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz