« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Záměr pronájmu části objektu č. p. 346, ul. Plynárenská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zverejneni_zameru_pronajmu_casti_objektu_c.p._346_ul._Plynarenska.pdf
„ „,MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM M ESTO PRI B XXX Odbor správy majetku
<br> Váš dopis: Spisová značka: Číslo jednací: MeUPB 490501201 9/OSM/KoKa
<br> Datum: 15.5.2019
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: katerina.kostkova©pribram.eu Telefon: XXX 402 521
<br> Město Příbram — Městský úřad Příbram (MěÚ Příbram),vsouladu sustavením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
<br> záměr pronajmout
<br> prostory o výměře cca 277 m2 v části objektu Příbram l,č.p.346,víceúčelová stavba,který je součástí pozemku parc.č.3162/4,o výměře 1072 m2,zastavěná plocha a nádvoří,a část pozemku parc.č.3167/2 o výměře cca 223 m2 z celkové výměry 1331 m2,ostatní plocha,v k.ú.Příbram <.>
<br> Jedná se o část objektu v areálu býv.Hamira.Objekt je ve velmi špatném technickém i stavebním stavu.Objekt je připojen na inženýrské sítě (voda,elektřina,plyn) — podružná měřidla jsou osazena,objekt je bez vytápění.Předmět nájmu dále tvoří oplocená část pozemku <.>
<br> Minimální cena nájemného je stanovena ve výši 19,—Kč/m2/měsic <.>
<br> Předmět záměru je zakreslen v orientačním plánku,jenžje nedílnou součástí tohoto záměru.Další nedílnou součástí záměru pronájmu je fotodokumentace <.>
<br> Nemovité věci jsou zapsány na LV 10001 pro katastrální území Příbram a obec Příbram u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram <.>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ Příbram po dobu 'minimálně 30 dnů.Bližší informace případně podá oddělení správy majetku Odboru správy majetku MěU Příbram <.>
<br> ÚFM MĚSTO PŘÍBRAM
<br> Bc.Žaneta Vaverková "36“ vedoucí Odboru správy majetku
<br> Za věcnou správnost: XXXXXXXX XXXXXXXX Kml Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> MĚSTO PŘlBRAM — Tyršova 108,261 01 Příbram | T: 318 402 211 - E: e—podatelna©pribram.eu www.pribram.eu ID datové schránky: 2ebbrqu - IČ: 00243132
<br> | fi;—' [ příloha — č.j.MeU PB 49050/2019/OSM/KOKa the 1— -.<.>.<,>
<br> 3167/10 3114/19
<br> 31 14/12
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2985953


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz