« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚLUŠICE KONANÉHO DNE 27. 5. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
POZVA}IKA Zveme V6s na zased6nf zastupitelstva obce Bdlu5ice,kterd se kond v souladu s rutanovenim $93 odst.l zalcona i.<.> 12812000 Sb <.>,o obcich,v platndm zndnf.Zasedini se uskutedni v pondlli 27.kvitna od 18:30 hodin na Obecrum riiadE v Bdlu3icich.Program: l.Zahhjeni 2.Kontrola zApisu z rninuld schrize OU 3.Volba zapisovatele a ovdfovatele zaseddni 4.Schvd.leni programu schrize 5.Zru5eni,pohiebndho" O.Schvdleni DPP zastupitelt 7.Projedndni Ziidosti,pomdcflro hospicu Kolin" o finandni piisp€vek 8.Projedndni Z6dosti V6clava Klepala,st.o finandni piispdvek na,<,> starou gardu Bdlu5ice" 9.Ndvrh termint veiejnfch schriz( OU B6lu5ice na druhou polovinu roku 2019 10.Schvdleni fdetnl z6v1rl
Pozvánka – zasedání zastupitelstva 27. 5. 2019.pdf
POZVA}IKA Zveme V6s na zased6nf zastupitelstva obce Bdlu5ice,kterd se kond v souladu s rutanovenim $93 odst.l zalcona i.<.> 12812000 Sb <.>,o obcich,v platndm zndnf.Zasedini se uskutedni v pondlli 27.kvitna od 18:30 hodin na Obecrum riiadE v Bdlu3icich.Program: l.Zahhjeni 2.Kontrola zApisu z rninuld schrize OU 3.Volba zapisovatele a ovdfovatele zaseddni 4.Schvd.leni programu schrize 5.Zru5eni,pohiebndho" O.Schvdleni DPP zastupitelt 7.Projedndni Ziidosti,pomdcflro hospicu Kolin" o finandni piisp€vek 8.Projedndni Z6dosti V6clava Klepala,st.o finandni piispdvek na,<,> starou gardu Bdlu5ice" 9.Ndvrh termint veiejnfch schriz( OU B6lu5ice na druhou polovinu roku 2019 10.Schvdleni fdetnl z6v1rl

Načteno

edesky.cz/d/2985522

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz