« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - 01057-2019.pdf [0,28 MB]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
NAŠE č.j.: MCP6 124535/2019 – DZ 028/19
<br> SZMCP6 124535/2019
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: rpolak@prahaX.cz
DATUM: 2019-04-29
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních
činností (dále jen „správní orgán“),příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění <,>
s odkazem na ustanovení § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění <,>
ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy,v platném znění,a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“),oznamuje tímto zahájení projednání návrhu opatření obecné povahy
podle ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu a podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
a odst.5 zákona o silničním provozu,ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br> Správní orgán předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Nebušická a K vinicím
<br>
spočívající v:
- snesení sestavy svislého dopravního značení (SDZ) B20a „nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/h) a d.t.E13
<br> (časové omezení),před objektem Nebušická 77
- snesení 3 sestav SDZ B2 „zákaz vjezdu všech vozidel“ + d.t.E12b „vjezd cyklistů v protisměru povolen“
<...
Situační plánek - Nebusice-K_vinicim.pdf [1,00 MB]
B
<br> 2
<br> E
<br> 1
2
b
<br> E
1
3
<br> B
2
4
a
<br> M
IM
<br> O
<br> C
Y
<br> K
LS
<br> T
Y
<br> E
1
2
a
<br> I
P
<br> 4
b
<br> B
<br> 2
<br> E
<br> 1
2
b
<br> E
1
2
a
<br> I
P
<br> 4
b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> C
<br> Y
<br> K
<br> L
S
<br> T
<br> Y
<br> I
S
<br> 1
9
a
<br> 6
<br> R
<br> U
<br> Z
Y
<br> N
<br> Ě
<br> A
<br> 3
4
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> P
R
<br> O
V
<br> O
Z
<br>
C
<br> Y
K
<br> L
I
S
<br> T
Ů
<br> V
<br> O
<br> B
O
<br> U
<br> S
<br> M
Ě
<br> R
E
<br> C
H
<br> P4
<br> IZ5b
<br> E5
<br> B4
<br> 12
t
<br> IZ5a
<br> E
1
2
a
<br> I
P
<br> 4
b
<br> P
2
<br> 5
<.>
5
0
<br> 5
<.>
5
0
<br> 4
<.>
7
5
<br> 4
<.>
5
0
<br> 6
<.>
2
5
<br> 4
<.>
5
0
<br> 5
<.>
5
0
<br> 4
<.>
5
0
<br> 5
<.>
5
0
<br> 4
<br> <.>
5
<br> 0
<br> 5
<.>
7
5
<br> 4
<.>
5
0
<br> 5
<.>
7
5
<br> 5
<.>
5
0
<br> 4
<.>
5
0
<br> 1
<br> 4
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 12.00 17.25
20.25
<br> 61.00
<br> 1
9
<.> 2
<br> 5
<br> 5
4
<.>
7
5
<br> 2
8
<.>
7
5
<br> 3
7
<.> 2
<br> 5
<br> 5
6
<.> 2
<br> 5
<br> 1
2
<.>
0
0
<br> Vlečné křivky - vyhnutí TNV a dodávky (výjezd IZS)
<br> V
le
<br> č
n
é
k
<br> řiv
k
y
- v
<br> y
h
n
u
tí T
<br> N
V
<br> a
d
<br> o
d
á
v
k
y
(p
<br> říje
z
d
IZ
<br> S
)
<br> V
<br> l
e
<br> č
n
<br> é
<br>
k
ř
i
v
k
y
<br> -
<br> v
y
h
<br> n
<br> u
<br> t
í
<br> T
<br> N
<br> V
<br>
a
<br>
O
<br> A
<br>
(
v
ý
j
e
<br> z
d
<br>
I
Z
<br> S
<br> )
<br> 12.00
<br> B
2
<br> 8
B
<br> 2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
2
8
<br> B
<br> 2
8
<br> B
<br> 2
8
<br> B
<br> 2
8
<br> B
<br> 2
8
<br> 1
2
<.> 0
<br> 0
<br> 1
1
<.>
7
5
<br> I
P
<br> 1
1
c
<br> P
<br> B
<br> 2 E
<br> 1
<br> 2
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> C
<br> Y
<br> K
<br> L
<br> S
<br> T
<br> Y
<br> B
2
<br> E
1
2
b
<br> E
<br> 1
<br> 2
<br> a
<br> I
P
<br> 4
<br> b
<br> 4
<br> <.>
7
<br> 5
<br> 7 <.>
00
<br> 4
<.>
5
0
<br> 4
<.>
5
0
<br> 5
<.>
5
0
<br> 4
<.>
5
0
<br> 4
<.>
5
0
<br> 5
<br> <.>
7
<br> 5
<br> 4
<...

Načteno

edesky.cz/d/2984720

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz