« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Výzva vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva vlastníkům lesa
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Naše č.j.: PK-ŽP1724OI19
<br> Spis.zn.: ZN1933lŽP/1 8
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: O
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-maíí: martin.buzek©plzensky—kraj.cz Datum: 14.05.2019
<br> Vážený vlastníku lesa <,>
<br> v souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením Iýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích nejen v Plzeňském kraji si Vás Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,opětovně dovoluje upozornit na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů vochraně lesa proti tomuto škůdci <.>
<br> ! přes komplikace spojené s touto kalamitní situaci (nedostatek těžebních kapacit,odbytové problémy,propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně aktivně zasahovat scílem zmírnit rozsah jim působených škod víesnich porostech.Při provádění všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich účelnost a účinnost <.>
<br> Vaše činnosti v ochraně lesa proti kůrovci v nadcházejícím období je třeba proto zaměřit zejména na to,aby:
<br>.byly soustavně aktivně vyhledány kůrovcem nově napadené stromy a tyto byly v maximální možné míře včas zpracovány způsobem zamezujícím dalšímu jeho šíření <,>
<br>.v maximálním možném rozsahu byla prováděna včasná a účinná asanace1 veškerého kůrovcového dřívíz <,>
<br>.zpracování aktivních kůrovcových stromů (stromů kůrovcem napadených,ale ještě neopuštěných) bylo zásadně prováděno přednostně před těžbou kůrovcových souši (stromů kůrovcem již opuštěných); těžbu kůrovcových souši je možno odložit?
<br> * Včasnou a účinnou asanací je úkon,kterým se zamezí,aby lýkožrout v kůrovcověm dříví dokončil vývoj nebo toto dříví opustil a napadl další stromy.Včasná a účinná asanace může být provedena mechanicky nebo chemicky s využitím insekticidů.Za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcověho dříví <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2983565

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz