« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.docx
Výroční zpráva o poskytování informací
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Olešná
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018
<br> 1.Počet písemně podaných žádostí o informace: 3
2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
4.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytování informace: 0
5.Přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudním řízeními o právech a povinnostech podle zákona,včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 0
6.Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
7.Počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
8.Další informace,vztahující se k uplatnění zákona: žádné
<br>
V Olešné: 21.2.2019
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX – starostka
<br>
EC XX%
WX» Hafiz;

Načteno

edesky.cz/d/2983294

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz