« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
tel/fax: +420 257 111 888
e- mail: info@mc-zbraslav.cz
http: www.mc-zbraslav.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,vyhlašuje dne 6.5.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br> Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu
<br> Druh – příklad náplně práce:
·
Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky,koordinace účtování o stavu,pohybu a rozdílu majetku a závazků,o nákladech a výnosech,výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih <.>
<br>
<br>
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha – Zbraslav,Zbraslavské náměstí 464,156 00 Praha – Zbraslav;
<br> Platové zařazení:
10.platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění;
<br> Předpokládaný termín nástupu:
od 1.6.2019,popřípadě dohodou;
<br> Pracovní úvazek:
celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce <.>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
<br> ·
je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
<br> ·
dosáhla věku 18 let;
<br> ·
je způsobilá k právním úkonům;
<br> ·
je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona o úřednících;
<br> ·
ovládá jednací jazyk;
<br> ·
splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
<br> ·
středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou <,>
<br> ·
minimálně 2 roky ú...

Načteno

edesky.cz/d/2982090

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz