« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Městský úřad Břeclav – Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- mycí 2 box, Tvrdonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Břeclav – Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- mycí 2 box, Tvrdonice
lilljlllljlllljlIljllllilllllljlljliVIIIIjlílHIIHIIIHIIIIIIiIIi
<br> OROX1RZF4
<br> Městský úřad Břeclav odbor stavební a životního prostředí oddělení stavební úřad
<br> spisový znak: MUBR—S 48696/2019 OSŽP/Ga-328 Břeclav,dne 26.04.2019 číslo jednací: - MUBR 67489/2019
<br> oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXX
<br> telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: jarmila.gaiova©breclav.eu
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX Trávníky XXX/X XXX XX Tvrdonice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> INFORMACE o NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,Trávníky XXX/X,XXX XX Tvrdonice
<br> (dále jen "žadatei") dne 27.03.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 5 78 odst.5,g 79 a 5 115 stavebního zákona o umístění stavby a provedení stavby:
<br> Mycí 2 box,Tvrdonice
<br> na pozemku
<br> Mycí 2 box: parc.č.2215/79,2215/119 v katastrálním území Tvrdonice <,>
<br> Zpevněná plocha: parc.č.2215/79,2215/1191 v katastrálním území Tvrdonice <,>
<br> Areálová kanalizace: parc.6.st,1005,parc.č.2215/119,2215/79 v katastrálním území Tvrdonice,Areálový vodovod: parc.č.st.1005,parc.č.2215/79 v katastrálním území Tvrdonice <,>
<br> Areálový rozvod NN:'parc.č.st.1005,parc.č.2215/79 v katastrálním území Tvrdonice <.>
<br> Záměr obsahuje:
<br> - Mycí box pro dva osobní automobily,zpevněnou plochu,areálovou kanalizaci,areálový vodovod,areálový rozvod NN
<br> Městský úřad Břeclav,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle 5 78a odst.3 a g 116 odst.3 stavebního zákona
<br> informuje o podání návrhu MĚSTSKÝ ÚŘRD BŘEQÍZ LAM
<br> odbor stavební a životního prostředí na uzavření veřejnoprávní smlouvy.NáměstíT.G MasarykaB PSČ 69081 ©
<br> /
<br> _ (fólií/L; Mgr.sf ie Baštinská vedoucí odboru v zast.XXXXXXX XXXXXX
<br> Č.j.MUBR-S XXXXX/XXXX OSŽP/Ga-XXX str.2
<br> Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 8 dnů na úřední desce Městsk...

Načteno

edesky.cz/d/2981424

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz