« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000017.pdf [0,45 MB]
Obec Rantířov ICO 00543730
<br> OÚ Rantířov,Rantířov 78,588 41 pošta Vyskytná nad Jihlavou Tel.: 567 276 244,e-mail: v_rantirovíývolnyxz starosta©obecrantír0v.cz www.obecrantirov.cz Bankovní spojení : ČSOB a.s.Jihlava,č.ú.: 225582144/0300 Datová schránka ID schránky: 68dav54
<br> Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta obce Rantířov podle š 32 zákon č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,oznamuje:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v kulturním domě Rantířov č.p.7 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Rantířově
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky nebo prokáže totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V Rantířově 9.5.2019 XXXXX XXXXXXX starosta obce/R/intířov Vyvěšeno: X.X.XXXX Sejmuto.033%: žŠ/Ál &,v 588 41 Ra *

Načteno

edesky.cz/d/2980416


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz