« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/051/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/051/2019
3946/UTP/2019-UTPM
Čj.: UZSVM/UTP/3716/2019-UTPM
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> odbor Odloučené pracoviště Teplice,Husitská 1071/2,415 02 Teplice
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br>
<br>
<br> čís.UTP/051/2019 a jeho podmínkách
<br>
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostice
<br>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle
ustanovení § 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech
zákonných podmínek <,>
<br>
<br> vyhlašuje dne 13.května 2019
<br>
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> Prodávaný majetek
<br>
Pozemek
▪ pozemková parcela č.36/9 o výměře 199 m2,druh pozemku – ostatní plocha,způsob
<br> využití – jiná plocha,způsob ochrany – 0
<br> v katastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedené u Katastrálního úřadu
<br> pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br>
II <.>
<br> Popis prodávaného majetku
<br>
Pozemek se nachází v severovýchodní okrajové části osady Malhostice.Pozemek
je neudržovaný a porostlý mechem,trávou a částečně i náletovými křovisky.Na hraně pozemku
přiléhající k cestě se nachází stará,betonová opěrná zeď,značně narušená.Do opěrné zdi
je vsazeno několik zcela zkorodovaných ocelových sloupků,které jsou pozůstatkem oplocení <.>
Pozemek je z horní strany částečně ohraničen oplocením ze starého zkorodovaného
a rozpadajícího se drátěného pletiva a částečně oplocením ze starých prohnilých
a rozpadávajících se dřevěných latí.Dřevěné oplocení (není...

Načteno

edesky.cz/d/2980132

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz