« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - SKLÁDKA ODPADŮ CHOTÍKOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - SKLÁDKA ODPADŮ CHOTÍKOV
šngůavšd Višňa! * %d Dubcwkcu 193,19 * 3:33 (EÚ Wms? — Lhota aaww auditor č.oprávněmí 2390 * daňový poradco &vídanční €.3363 wab : http:/wawdakadcz * eng/naň Í podainšnafšdakanů
<br> MNG DŘWD VíČÁR iČ E326 28 3712 * m!: 725 362 971
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> územního samosprávného celku
<br> Skládka odpadů Chotíkov,dobrovolný svazek obcí
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán ÚSC: Mgr.XXXXX XXXXXXXX Sídlo: Nám.Republiky l,XXX XX Plzeň
<br> IC: 710 12 281
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nej sou
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,V sídle auditora Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>.Dílčí přezkoumání hospodaření se neprovádělo.Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 20.4.2019 — 30.4.2019
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje
<br> oročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 517 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu Včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a Výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> t) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezi...

Načteno

edesky.cz/d/2979855

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz