« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE
<br> oDBoR ekonomem?,<,>,„,<,> 9DDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2391/18
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Otěšice,ICO: 00574317 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 02.05.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Otěšice Otěšice 11,334 01 Přeštice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 — 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Vendula Kotvanová
<br> - kontrolorky: - lng.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXX XXXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hOSpodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018 zveřejněn od 22.11.2017 do 13.1.2018
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-6
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2018 schválen 20 dne 12.12.2017 jako schodkový
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> sestavený na roky 2018 - 2022 schválen ZO dne 13.12.2017
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2017 schválen ZO dne 13.6.2018 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy
<br> výpisy u KB a ČNB
<br> Faktury
<br> přijaté faktury od č.1 do č.111 vydané faktury od č.1 do č.4
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2018
<br> Pokladní doklady
<br> pokladní doklady od č.1 do č.195
<br> Pokladní kniha
<br> za období leden - prosinec 2018
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Rozvaha
<br> se...

Načteno

edesky.cz/d/2978809

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz