« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Nabídka pracovního místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka pracovního místa
Zékladni §kola Merklin,okres Plzefi-jih
Skolni 249,334 52 MERKLiN
<br>
<br> * email: zsmerklin@volny.cz * wwwzsmcrklincz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Véc: Nabidka pracovm’ho mista na pozici kuchaf‘ky ve §k01ni jidelné
<br> Pfijmeme 0d 1.9.2019 kuchafku ve §kolni jidelné na plny {wazek Platové
zafazeni podle § 5 odst.l NV 341/2017 (10 3.- 5.platové tfidy podle dosaiené
kvalifikace.Svfij iivotopis zasilejte na email: zsmerklinvolnycz.Bliiéi
informace
<br> na tel.61516 734 768 590,734 768 591
<br>
<br> ZAKLADNi $1210"
<br>
<br>
<br> MERKLf‘rL
okres P129;
/
fl‘fllf? ’//
<br>
<br>
r.J aroslava Pésniéékové
feditelka ékoly

Načteno

edesky.cz/d/2978808

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz