« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (PDF, 285 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 285 KB)
Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Úvod
<br>
<br> 1.1 Státní pozemkový úřad (dále „SPÚ“) je povinen poskytovat informace podle zákona
č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále „zákon“).Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory,budoucí
<br> rozhodnutí a vytváření nových informací (ust.§ 2 odst.4 zákona).Osobní údaje
<br> (zákon č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> a informace týkající se osobnosti,projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby
<br> SPÚ zásadně neposkytuje,pokud nejde o případ podle ust.§ 8b odst.1 zákona <.>
<br> SPÚ dále neposkytuje informace v případech uvedených v ust.§ 11 zákona <.>
<br>
<br> 1.2 Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,zaznamenaný
na jakémkoliv nosiči,zejména obsah písemného záznamu na listině,záznamu
<br> uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,obrazového nebo
<br> audiovizuálního.Informací není počítačový program.V praxi SPÚ to budou zejména
<br> informace o rozpočtu SPÚ,nakládání s majetkem státu,veřejných soutěžích <,>
<br> výběrových řízeních,prodeji majetku atd.Informace se poskytuje na základě žádosti
<br> nebo zveřejněním (ust.§ 4 zákona).V případě žádosti o poskytnutí informace,která
<br> již byla zveřejněna,postupuje organizační útvar a organizační jednotka SPÚ podle ust <.>
<br> § 6 zákona.Veřejné informace (ust.§ 5 odst.1 zákona) o SPÚ jsou na webové stránce
<br> SPÚ.Pokud je v zákoně a v této směrnici použit pojem „podání“,souvisí to zpravidla
<br> s právním úkonem provedeným vůči SPÚ žadatelem o informaci.Pojem „doručení“ <,>
<br> používaný též v zákoně a v této směrnici,je použit vždy v souvislosti s určitým
<br> časovým momentem,od kterého běží zákonem stanovená lhůta,v níž je možno učinit
<br> právní úkon,nebo jejímž marným uplynutím ztrácí žadatel...

Načteno

edesky.cz/d/2975905

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz