« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 17. 4. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 17. 4. 2019
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
17.4.2019
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19.10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,p.Z <.>
Semerád,p.J.Kovář
omluvena: sl.XXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> X.kontrola minulého zápisu
2.účetní závěrka za rok 2018
3.závěrečný účet za rok 2018 (vč.zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce)
4.nákup pozemků 869/13 (2498 m2),869/18 (713 m2),869/34
<br> (553 m2),869/39 (175 m2)
5.rozpočtové opatření č.1
6.uzavření DPP se zastupitelkou obce
7.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.Z.Semerád a p.H.Kučerová
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 27.2.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br>
<br>
2.Účetní závěrka za rok 2018
<br>
p.Jarkovská předložila návrh účetní závěrky.Po prostudování
finančních a účetních výkazů O.Z.schválilo účetní závěrku za rok
2018
<br> Pro 6 Proti 0
<br>
3.Závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
<br>
Byl projednán závěrečný účet za rok 2018 včetně přílohy č.1 –
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky <.>
Při dílčím přezkoumání byly zjištěny následující chyby a nedostatky –
porušeny níže uvedené předpisy:
Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů § 84
odst.2 písm.p),neboť:
Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva,nebyly schváleny dohody o
provedení práce uzavřené s členy zastupitelstva obce v roce 2018 <.>
DPP č.2/2018 – příprava volební místnosti a DPP č.6/2018 – upečení
dortu na oslavy 100.výročí vzniku Republiky <.>
Ne...

Načteno

edesky.cz/d/2975867

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz