« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci KoPÚ Radejčín (PDF, 222 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 222 KB)
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice
<br> Adresa: Masarykova třída 2421/66,Teplice,415 01 Teplice 1
<br>
Naše značka: SPU 541807/2013
<br> Spisová zn.: 2RP326/2012-130741
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel: XXXXXXXXX
<br> E-mail: s.balcarkova@spucr.cz
<br> ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br> DATUM: 20.12.2013
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> KoPÚ Radejčín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice (dále jen „Pobočka Teplice“) jako věcně
<br> a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
<br> změně některých souvisejících zákonů,a podle ustanovení § 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb.<,>
<br> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
<br> vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),zahájil dne 15.4.2010 dle ustanovení § 6 odst.1 zákona v katastrálním území Radejčín
<br> řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Radejčín (“KoPÚ Radejčín“),je
<br> Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o <.>,Petra Bezruče 1110,584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Vedoucí Pobočky Teplice v souladu s ustanovením § 6 odst.9 zákona pověřuje pracovníky
<br> firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o <.>,Petra Bezruče 1110,584 01 Ledeč nad Sázavou,kteří jsou
<br> zhotoviteli návrhu KoPÚ Radejčín,a Pobočky Teplice ke vstupu a vjezdu na pozemky v tomto
<br> katastrálním území,a v nezbytné míře i na pozemky sousedních katastrálních území a k činnostem
<br> vyplývajícím ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní předpis jinak <.>
<br> Jedná se o pracovníky zpracovatelské firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XX...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz