« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Příjem stížností (PDF, 114 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 114 KB)
Příjem stížností
<br>
<br> Přijímat stížnosti jsou povinny všechny organizační útvary a organizační jednotky SPÚ <.>
<br>
<br> Stížnost je možné podat
<br> a) písemně v listinné podobě <,>
b) formou ústního podání <,>
c) elektronicky do datové schránky <,>
d) elektronicky na e-mailovou adresu stiznosti@spucr.cz,pokud je opatřena zaručeným
<br> elektronickým podpisem <.>
<br>
<br> Ústně podané stížnosti přijímají všechny organizační útvary nebo organizační jednotky.O
<br> přijetí ústně podané stížnosti se sepíše písemný záznam.Záznam obsahuje jméno a příjmení
<br> stěžovatele,datum narození,jeho bydliště (případně sídlo právnické osoby),jména a příjmení
<br> zúčastněných osob,datum,stručné a výstižné vylíčení průběhu a výsledku jednání a podpisy
<br> stěžovatele a zúčastněných osob <.>

Načteno

edesky.cz/d/2975064

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz