« Najít podobné dokumenty

Obec Moravský Žižkov - Informace o konání ZO, poř. č. 24/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moravský Žižkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ZO 17_5_2019.pdf [0,20 MB]
Obec Moravský Žižkov
<br> Obecní úřad Moravský Žižkov
<br>
<br> Moravský Žižkov,dne 10.5.2019
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravský Žižkov
<br>
<br> Obecní úřad Moravský Žižkov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
<br> Moravský Žižkov,svolaného starostou obce Mgr.Josefem Osičkou v souladu s § 92 odst.1 zákona
<br> o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
<br> Obec Moravský Žižkov – zasedací místnost obecního úřadu,Moravský Žižkov <,>
<br> Bílovská č.p.145
<br>
<br> Doba konání: Pátek 17.května 2019 ve 20:00 hodin
<br>
<br> Navržený
<br> program:
<br> 1) Technický bod (zapisovatelka,schválení ověřovatelů zápisu,schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)
<br> 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č.1/2019
4) Rozpočtové opatření č.2/2019
<br> 5) Schválení Účetní závěrky Obce Moravský Žižkov za 1.Q 2019
6) Investice
7) Návrhy,připomínky a diskuse
8) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ a elektronické desce www.moravskyzizkov.cz
<br> dne: 10.5.2019
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky OÚ a elektronické desky:
<br> dne:
<br>
<br> Poř.č.24/2019

Načteno

edesky.cz/d/2974251

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moravský Žižkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz