« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta obce Lesná podle 5 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb je budova kulturního zařízení,Lesná.č.p.35 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže—li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků <.>
<br> V Lesné dne: 7.5.2019
<br> Ing.XXXXXXXX J XXX O starosta obce Les á

Načteno

edesky.cz/d/2974116


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz