« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informacni_letak.pdf [0,23 MB]
Informace ke spolkům
<br> a bývalým občanským sdružením
<br>
Jste členem spolku (občanského sdružení),členem jeho orgánu nebo je
<br> ve Vašem okolí fungující spolek?
<br>
<br> Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti,které je
<br> třeba splnit <.>
<br>
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1.ledna 2014 považována
<br> za spolky podle nového občanského zákoníku.Evidence občanských sdružení dříve
<br> vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým
<br> rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy <.>
<br>
<br> Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název,sídlo,předmět činnosti
<br> a údaje o členech orgánů spolku (tj.předsedovi,členech výboru,členech kontrolní komise
<br> apod.).Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky
<br> listin rejstříku.Jde zejména o aktuální znění stanov,rozhodnutí o volbě člena statutárního
<br> orgánu (např.předsedy nebo člena výboru) <.>
<br>
<br> Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti
<br> i členům důležité informace.Spolek odpovídá za to,že jsou údaje a listiny ve spolkovém
<br> rejstříku aktuální a úplné.Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku,lze snadno ověřit
<br> na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik <.>
<br>
<br> Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis,který
<br> se podává na tzv.inteligentním formuláři,který je třeba vyplnit elektronicky
<br> na internetu.K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např.stanovy <,>
<br> rozhodnutí o volbě statutárního orgánu.Návrh,tj.vyplněný formulář s přílohami <,>
<br> se podává k příslušnému rejstříkovému tj.krajskému soudu (k městskému soudu v Praze
<br> spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku.Návrh lze podat
<br> elektronicky,nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat
<br> ověřit).Návrh ...

Načteno

edesky.cz/d/2973898

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz