« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanoví místní úpravu provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
_.AF
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
<br> Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad©chrudim—city.cz Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http:/lwwwvchrudimeu Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IC: 00270211
<br> CR 083411/2018 Pe CR 032273/2019 ODP/Pe
<br> Váš dopis ze dne Vaše značka: Spis.a skart.znak a lhůta: 280.5 V/20
<br> Počet listů: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: sona.pechackova©chrudim-city.cz V Chrudimi dne: 6.5.2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad (dále i „správní úřad“) dle ustanovení š 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na základě žádosti veřejnoprávní korporace město Hrochův Týnec (IČO 00270156),se sídlem Smetanova 25,538 62 Hrochův Týnec (dále i,<.> žadatel“),ze dne 19.12.2018,písemného vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu (dále jen „policie“) jako dotčeného orgánu státní správy k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích,a po oznámení návrhu opatření obecné povahy ze dne 01.03.2019 pod č.j.CR 015569/2019 ODP/Pe veřejnou vyhláškou,vydává v souladu s ustanovením š 171 a š 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví
<br> dle ustanovení š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.na pozemní komunikaci — silnici II/355 v ulici Nádražní a místních komunikacích (dále i „MK“) v ulicích Sídliště,Skolní <,>
<br> lv;
<br> Cukrovarnická a Na Hlásce v obci (místm casti) Hrochův Týnec — viz příloha,místní úpravu provozu <,>
<br> tj.úpravu provozu na pozemních komunikacích provedenou dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/2973773

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz