« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): rekreační chata - ZK Sázky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38611.pdf
Váš dopis:
<br> Spisová značka: MeUPB/38611/2019/SÚÚP/Buch
<br> Číslo jednací: MeUPB 48420/2019
<br> Datum: 10.05.2019
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 468
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Milín č.p.202,262 31 Milín
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 08.04.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> rekreační chata - ZK Sázky
Příbram,Příbram III
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.4078/32,4078/83 v katastrálním území Příbram.Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Rekreační chata je řešena jako přízemní objekt s obytným podkrovím a částečně podsklepen <.>
Objekt je obdélníkového půdorysu základních rozměrů 9,1 m x 8,15 m a zastřešen sedlovou
střechou.Umístěn bude na pozemku parc.č.4078/83 a parc.č.st.4078/32 v k.ú.Příbram,ve
vzdálenosti 2,76 m od hranice s pozemkem parc.č.4078/84 a 3 m od hranice s parc.č.4078/1 a
4,89 m od hranice s parc.č.4078/82 <.>
<br> - Hlavní vstup do objektu je řešen z východní strany přes kryté zádveří.Ze zádveří je přístup do
chodby,ze které je přístup do pobytové místnosti,WC,koupelny a kuchyně.V podkroví je
chodba,pokoj,pracovna,WC,koupelna a balkón <.>
<br> - Splaškové vody budou svedeny do jímky na vyvážení.Srážkové vody budou svedeny do
akumulační nádrže s přepadem do štěrkového vsakovacího drenu.Voda bude zavedena z
vlastní studny na pozemku stavebníka (povoleno v samostatném řízení vodoprávním úřadem) <.>
Elektřina bude zavedena ze stávajícího elektropilíře umístěného na hranici pozemku <.>
<br> - Oplocení je navrženo z ocelových sloupků a typové drátěné výplně výšky 1,8 m <.>
<br>
Městský úřad Příbram,Stavební úřad a územní plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších před...

Načteno

edesky.cz/d/2973110

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz