« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Schválený závěrečný účet obce Pomezí nad Ohří za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> ÚdMeoomaMMc idenňňkačniůsm nazev uHce.óp.obec PSČ,poáa
<br> Kontaktní údaje telefon fax e—mail WVWV stránky
<br> 00572730
<br> Obec Pomezí nad Ohří č.p.18
<br> Pomezí nad Ohří 35002
<br> 354 431 531
<br> obec©pomezinadohricz
<br> htt 5: www.omezinadohri.cz
<br> Doplňující udaje organizace
<br> Obsah zaverecneho míru
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> lllí Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů)
<br> lv.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy VI.Majetek
<br> - informativně
<br> VII.Vyúčtování Finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcíi DSO a vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování Hnančních vztahů ke státnímu rozpoctu.státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XIV Ostatní doplňující údaje
<br> “Ram: šiř-'Rd? str—'A'ZŠ 2' ; y_n: „aj T:;_* li,-3:13 g_n-; _,311,3 \ *Iž'č)
<br> _a\zi.2,1 <.>,ch
<br> Detailní výpis potoz'ek die druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2324 Přijaté nekapitálove příspěky a náhrady 54 041,46 54 041,46 232 Ostatní nedaňové příjmy 23 000,00 108 396,46 91 412,46 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ostnedaňové příjmy 23 000,00 108 396,46 91 412,46 2460 Splpújčprostřod obyvatelstva 40 000,00 40 000,00 99 035,00 240 Spipůjčprostřod obyvatelstva 40 000,00 40 000,00 99 035,00 24“ " * * Přijaté splátky půjčenych prostředků __ „240 000,00 40 000,00 99 035.00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 748 000,00 984 770,46 1 462 797,23 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 4 950,00 311 Příjmy z proddíouhodobmajetku (kromě drobn) 100 000,00 100 000,00 4 950,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 100 000,00.4 950,00 3 Kapitálové příjmy (součza třídu 3) 100 000.00 100 000,00 4 950,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 23 075 325,00 23 438 523,84 15 197 967,62 41...

Načteno

edesky.cz/d/2972578

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz