« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří za rok 2018 - příloha k závěrečnému účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
: ' 'n
<br> KARLOVARL
<br> KRA JS
<br> nr“
<br> (31
<br> Č.j.: 1689/FI/18-5
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří
<br> IČO: 00572730 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.8.2018 (dílčí přezkoumání) - 30.1.2019 (konečnépřezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti obce vsouladu s ustanovením š42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.6.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Pomezí nad Ohří
<br> Pomezí nad Ohří 18
<br> 350 02 Cheb Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 zákona č.420/2004 Sb.a & 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí
<br> finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2018/561/P dne 29.6.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXX XXXXXXX — účetní obecního úřadu
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> Č.j.:
<br> XXXX/FX/XX—X
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 5 3 zákona č.420/2004 Sb.z hlediska:
<br> &)
<br> 13) C)
<br> 4)
<br> dodržování povinností uložených zá...

Načteno

edesky.cz/d/2972577

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz