« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Výkaz FIN 2-12 - příloha k závěrečnému účtu obce Pomezí nad Ohří za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Licence: DP8W XCRGBA1A / A1A (01012018 / 01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Pomezí nad Ohří 
č.p. 18
<br> 35002  Pomezí nad Ohří
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 812 876,00  812 876,00  914 711,91 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 328,00  20 328,00  13 956,34 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 66 528,00  66 528,00  80 487,45 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 781 704,00  781 704,00  739 346,35 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 000,00  155 800,00  155 800,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 897 789,00  1 897 789,00  1 817 464,13 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 23 000,00  23 000,00  6 731,70 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom. odpadu 60 000,00  60 000,00  63 339,00 
0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00  7 000,00  8 158,00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 110 000,00  110 000,00  81 500,00 
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00  4 000,00  3 520,36 
0000 1361 Správní poplatky 10 000,00  10 000,00  12 850,00 
0000 1381 Daň z hazardních her 18 000 000,00  17 999 986,65  9 353 211,85 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.  13,35  13,35 
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů   628,38  628,38 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 404 100,00  404 100,00  478 501,57 
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 40 000,00  40 000,00  99 035,00 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   27 780,00  27 780,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR...

Načteno

edesky.cz/d/2972576

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz