« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Pozvánka na 64. řádnou valnou hromadu SVAK Jihlavsko (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka 64.VH SVaK-1.pdf [0,21 MB]
VŠI“ svu VODOVODÚA KANALIZACÍ JIHLAVSKO Zižkova 93,586 (u JIHLAVA
<br> POZVÁNKA
<br> na 64.řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku města obcí „Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO',která se bude konat
<br> 51143!lGnDl'am'lblhZÚElLleCNULH l$l-U
<br> v_úterv dne 28.5.2919 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.divize Jihlava,Zižkova 93
<br> Program:
<br> POFQWPFÚNr“
<br> Zahájení jednání
<br> Projednání programu jednání
<br> Určení zapisovatele jednání
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Volba skrutátorů
<br> Zpráva o usnášeníschopnosti 64.va|ně hromady
<br> Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 63.valné hromady Kontrola plnění usnesení 63.valné hromady
<br> 9.Zpráva kontrolního výboru 10.Projednání 4.rozpočtověho opatření 2018 11.Projednání závěrečného účtu za rok 2018 12.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 13.Projednání návrhu 1.změny plánu investic na rok 2019 14.Projednání 1.rozpočtového opatření 2019 15.Vypořádání s vystoupeným Statutárním městem Jihlava 3 s vystoupenými pěti obcemi Loucká 16.Projednání návrhu dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 17.Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>,divize Jihlava 18.Informace VAS a.s <.>,divize Jihlava 19.Diskuse,různé _ 20.Závěr jednání /"\ Mgr.Roman Fa b e š předseda předsednictva SVaK Jihlavsko Bankovní spojení : Česká spořitelna Jihlava IČ_ : 48460915-.Tel: 567 Sli) 828 Císio účtu: l46fil'l16359/Il81lll DIC : CZ48460915 Fax: 567 310 “368
<br> e—mail: g_ulqi a j Lu <.>

Načteno

edesky.cz/d/2972108

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz