« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Závěrečný účet SVAK Jihlavsko 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný účet 2018.pdf [2,27 MB]
Licence: DRFD strana 1 / & XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč) identifikační číslo 48460915 název Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ulice,č.p.Žižkova 93 obec Jihlava Psč,pošta 586 01 telefon 567569310 fax e-mail sajtlova©vasjicz WWW stránky
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.051) GORDIC spol.s r.o.05.02.2019 1211 3m Ds
<br> Licence: DRFD strana 2 / 8 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01 012018) |.PLNÉNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 69 800,00 6 460 781,00 6 460 790,51 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 150 716 510,00 106 643 503,00 111 952 814,87 Přijmy celkem 150 786 310,00 113 104 284,00 11 8 413 605,38 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 27 340,00 27 372,62 211 Příjmy z vlastní činnosti 27 340,00 27 372,62 2141 Příjmy z úroků (část) 6 300,00 20 700,00 20 682,75 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 947 921,00 3 947 921,00 214 Výnosy z finančního majetku 6 300,00 3 968 621,00 3 968 603,75 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.6 300,00 3 995 961,00 3 995 976,37 2212 Sankční ptatby přijaté od jiných subjektů 15 200,00 32 120,00 32 116,00 221 Přijaté sankční platby 15 200,00 32 120,00 32 116,00 22 Přijaté sankční platby a vr...

Načteno

edesky.cz/d/2972107


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz