« Najít podobné dokumenty

Obec Měník - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Měník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2012
Přehled hospodaření obecního úřadu Měník - 2012
Příjmy za rok 2012
<br> Daňové příjmy : 5.004.046,- Kč
<br> Neinv.transfery od obcí : 20.000,- Kč
<br> Dotace ze SR neinvest.403.060,-Kč
Dotace ze SR investiční 1.338.318,- Kč
<br> Správní poplatky : 5.815,-Kč
Ostatní čistění odpad.vod 243.936- Kč
<br> Pronájem pozemků: 41.023,-Kč
<br> Pronájem ost.nem.: 41.943- Kč
<br> Stočné 106.529,-Kč
Ost.nedaňové příjmy : 10.141,-Kč
<br> Prodej pozemků : 929.831- Kč
<br> Poplatek kom.odpad,249.650,- Kč
<br> Poplatek skládka,třídění odpadů 244.562,- Kč
Poplatek ze psů : 7.000,- Kč
<br> Příjmy podílu na zisku,dividendy,17.850,- Kč
<br> Úroky : 11.236,- Kč
<br> Příjmy celkem : 8.674.940,- Kč
<br> Výdaje za rok 2012
<br> Provoz základní a mateřské školy : 900.000,- obec
Náklady na žáky v jiné škole : 229.275,-Kč
ČOV,včetně el.energie: 326.872.-Kč
Víceúčelové hřiště 21.120,- Kč
<br> Dárkové balíčky,dary 83.144- Kč
<br> Zastupitelstvo 424.499,- Kč
<br> Požární ochrana 94.046,-Kč
Knihovny 51.854 <.>,-Kč
<br> Vzhled obcí a veř.zeleň 259.786,-Kč Veřejné osvětlení,opravy VO 144.267,-Kč
<br> Elektrická energie ostatní 64.136 - Kč
Služby 366.365,-Kč
<br> Bankovní poplatky -pojistné 51.467,-Kč
Splátka úvěrů 2,218.894,-,-Kč / 1.338.318 inv.dotace/
<br> Činnost místní správy,ostatní 1.877.751,- Kč
Výdaje celkem: 7.113.476,- Kč
<br> Přílohy závěrečného účtu : 1/ Rozvaha,výsledovka,příloha za rok 2011
2/ Auditní zpráva o hospodaření obce rok 2011
3/ Rozvaha – příspěvková organizace škola 2011
4/ Výsledovka – příspěvková organizace škola 2011
Závěrečný účet v plném členění spolu s přílohami v kanceláři Obce Měník
<br> Vyvěšeno : 12.3.2013 Sejmuto : 2.4.2013
Hospodářský výsledek za rok 2012: 1.429.265,-Kč
2011
Přehled hospodaření obecního úřadu Měník za rok 2011
<br> --------------------------------------------------------------
Příjmy za rok 2011
<br> Daňové příjmy : 5.150.001,- Kč
<br> Neinv.transfery od obcí : 27.580,- Kč
<br> Dotace ze SR neinvest.540.830-Kč
<br> Dotace ze SR investiční 250.000,- Kč
<br> Správní poplatky : 4.187,- Kč
Stočné,ostatní čistění odpad.vod 208.305,- Kč
<br> Pronájem pozemků: 30.572,-Kč
<br> Pronájem ost.nem.: 48.122- Kč
<br> Příjem z prod.ost.nem.-
Ost.nedaňové příjmy : 24.309,- Kč
<br> Prodej pozemků : 583.370- Kč
<br> Poplatek kom.odpad,257.309,- Kč
<br> Poplatek skládka,třídění odpadů 110.800,- Kč
Poplatek ze psů : 7.150,- Kč
<br> Příjmy podílu na zisku,dividendy,17.850,- Kč
<br> Úroky : 4.393,-,- Kč
<br> Příjmy celkem : 7.264.778,- Kč
<br> Výdaje za rok 2011
---------------------------------------------------------
<br> Provoz základní a mateřské školy : 900.000,- obec 173.200,- dotace Král.kraj
Náklady na žáky v jiné škole : 170.836,-Kč
ČOV,včetně el.energie: 387.105.-Kč
Víceúčelové hřiště 21.120,- Kč
<br> Dárkové balíčky,dary 32.645- Kč
<br> Nákup pozemků 1.428,-Kč
<br> Požární ochrana 71.130,-Kč
Knihovny 22.992 <.>,-Kč
<br> Vzhled obcí a veř.zeleň 362.310,-Kč Veřejné osvětlení,opravy VO 70.866,-Kč
<br> Elektrická energie ostatní 108.059,- Kč
Půdní vestavba,škola 3.025.176,- Kč
Splátka úvěrů 554.000,-Kč
<br> Činnost místní správy,ostatní 3.579.556,12,-Kč
Výdaje celkem: 9.307.223,12 Kč
<br> Přílohy závěrečného účtu : 1/ Rozvaha,výsledovka,příloha za rok 2011
2/ Auditní zpráva o hospodaření obce rok 2011
3/ Rozvaha – příspěvková organizace škola 2011
4/ Výsledovka – příspěvková organizace škola 2011
Závěrečný účet v plném členění spolu s přílohami v kanceláři Obce Měník
<br> Vyvěšeno : 16.3.2012 Sejmuto : 10.4.2012
Hospodářský výsledek za rok 2011: 1.782.267,-Kč
2010
Přehled hospodaření obecního úřadu Měník za rok 2010
<br> --------------------------------------------------------------
Příjmy za rok 2010
<br> Daňové příjmy : 4.937.822-Kč
<br> Neinv.transfery od obcí : 20.520- Kč
<br> Dotace ze SR neinvest.898.716,-Kč
<br> Dotace ze SR investiční 4.096.823- Kč
<br> Správní poplatky : 2,670,- Kč
Stočné,ostatní čistění odpad.vod 255.976,- Kč
<br> Pronájem pozemků: 30.245,-Kč
<br> Pronájem ost.nem.: 58.540,- Kč
<br> Příjem z prod.ost.nem.- 150.000,-Kč
Ost.nedaňové příjmy : 3.817,- Kč
<br> Prodej pozemků : 578.097,- Kč
<br> Poplatek kom.odpad,251.603,- Kč
<br> Poplatek skládka,třídění odpadů 214.091,- Kč
Poplatek ze psů : 6.600,- Kč
<br> Příjmy podílu na zisku,dividendy,17.850,- Kč
<br> Úroky : 6.893,- Kč
<br> Příjmy celkem : 11.530.263,- Kč
<br> Výdaje za rok 2010
---------------------------------------------------------
<br> Provoz základní a mateřské školy : 800.000,- obec 259.800,- dotace Král.kraj
Náklady na žáky v jiné škole : 154.260,-Kč
ČOV,včetně el.energie: 322.266,<.> -Kč
Víceúčelové hřiště 5.185.848,- Kč
<br> Dárkové balíčky,39.102,- Kč
<br> Nákup pozemků 109.559,-,-Kč
<br> Požární ochrana 46.747,-Kč
Knihovny 29.109,-Kč
<br> Vzhled obcí a veř.zeleň 240.618,-Kč Veřejné osvětlení,opravy VO 148.895,-Kč
<br> Elektrická energie ostatní 52.424,- Kč
Infrastruktura,komunikace,390.397,- Kč
Splátka půjčky Kosice - konečná 1.000.000,-Kč
<br> Splátka úvěrů 540.000,-Kč
<br> Činnost místní správy,ostatní 1.297.153,-Kč
Výdaje celkem: 10.616.178-Kč
<br> Přílohy závěrečného účtu : 1/ Rozvaha
<br> 2/ Auditní zpráva o hospodaření obce
<br> 3/ Rozvaha – příspěvková organizace škola
<br> 4/ Výsledovka – příspěvková organizace škola
<br> Závěrečný účet v plném členění spolu s přílohami v kanceláři Obce Měník
<br> Vyvěšeno : 10.3.2011 Sejmuto : 30.3.2011
Hospodářský výsledek za rok 2010: 2.971.511,28 Kč
2009
Přehled hospodaření obecního úřadu Měník za rok 2009
<br> --------------------------------------------------------------
Příjmy za rok 2009 celkem : 9.115.610,- Kč
<br> Daňové příjmy : 4.769.230,-Kč
<br> Neinv.transfery od obcí : 12.570,- Kč
<br> Dotace ze SR neinvest.321.100,-Kč
<br> Dotace ze SR investiční 1.370.610,- Kč
<br> Správní poplatky : 2,560,- Kč
Stočné,ostatní čistění odpad.vod 175.490,- Kč
<br> Pronájem pozemků: 30.980,-Kč
<br> Pronájem ost.nem.: 23.190,- Kč
<br> Příjem z prod.ost.nem.- 75.000,-Kč
Ost.nedaňové příjmy : 35.490,- Kč
<br> Prodej pozemků : 1.935.100,- Kč
<br> Poplatek kom.odpad,skládka 267.630,- Kč
<br> Poplatek ze psů : 6.700,- Kč
<br> Příjmy podílu na zisku,dividendy,78.540,- Kč
<br> Úroky : 11.420,- Kč
<br> Příjmy celkem : 9.115.610,- Kč
<br> Výdaje za rok 2009 celkem : 8.948.950,- Kč
<br> ---------------------------------------------------------
<br> Provoz základní a mateřské školy : 970.200,-
Náklady na žáky v jiné škole : 143.150,-Kč
ČOV,včetně el.energie: 324,660.-Kč
Projekt kanalizace Libeň 50.000,- Kč
<br> Kanalizace dostavba 78.670,-Kč
<br> Dárkové balíčky,19.720,- Kč
<br> Nákup pozemků 1.182.820,-Kč
<br> Požární ochrana 29.730,-Kč
Knihovny 20.670,-Kč
<br> Vzhled obcí a veř.zeleň 146.220,-Kč Veřejné osvětlení,opravy VO 132.530,-Kč
<br> Elektrická energie ostatní 82,060,- Kč
Infrastruktura,komunikace,1.744.750,- Kč
Splátka půjčky Kosice - částečná 2.500.000,-Kč
<br> Činnost místní správy,ostatní 1.511.750,-Kč
Výdaje celkem: 8.948.950,-Kč
<br> Přílohy závěrečného účtu : 1/ Rozvaha
<br> 2/ Auditní zpráva o hospodaření obce
<br> 3/ Rozvaha – příspěvková organizace škola
<br> 4/ Výsledovka – příspěvková organizace škola
<br> Závěrečný účet v plném členění spolu s přílohami v kanceláři Obce Měník
<br> Vyvěšeno : 15.3.2010 Sejmuto : 30.10.2010
2008
Pfehled hospodafeni obecniho fii‘adu Ménik za rok
2008- --
<br> mmy 1a mk 2003 celkem 9.150 mm.- Kc
Daiuné pnjmy
Neinv nansfcry 0d m1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 100.1911.Kc
Datacc 7e SR invesuém 1.425 11110 K5
Smévni poplmky <.>
same 4béané.48.020; Kc
Pmmzjcm pmmku: S7.760.- Kc
Ymnéjem 051,11cm » 2x520 KL
Piijcm z prodnsI nem,258 0011,K6
UsLnedanove‘ pr ny' 35 190,7 K25
Pmdej mumkfi 312.9120,» Kc‘ <,>
Poplmak kamodpad 206.05 Kc
Foplamk z: [3513.6.400; Ké
Poplmsk sklédku : 119.190,— Kn!
Poplmtk Cov - 101,010,Kc
Umky,35 2170,K1:
0 (and nodmcvé pfijm) 3 1190,Kr:
<br>
<br> ijl'fly celkem v 9 156.080: K6
<br> vydaje m mk 2008 celkcm - 2343.950; Kc
<br>
<br> mun [Akludni a matriské my 9011 no Kc
Néklady nu my v e’ 51ml: : 105.990,— K6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Cov mm :1 energie: 142 520,-Kes
Vodovodni pfipojky.33,310,- Kc
Knnalizacc dvslavba 2 824,360; K15
Dinkové ball'lky,16.9107 Kb
Nfikup pom-“kn 42 36W Kc
Pobirm' new“ 43.600- Kc
Knihovny 19 m.K6
Vzhlcd obci 1 veLzeIen 223.170 Kc
Veicjnc' 175116115111
<br> Elcklnckfl ensrgic oslalni XXJSOr K25
Kom1m1n1 odpad 118.551» Kt
Infraslmklura.kommukaue,2.415.300,- Ké
Splélka pfljéky.éésleéna' 5011.qu K:
Cmnos: misu-u' spm'vy,asmm’ x12.950.- Ké
<br> Vidajc celk: X 948.950: Kl:
Hilohy mvé'ménéhn (Iém,1/ Ran/aha
2/ A11 "1' 4mm 0 hnspodm‘eni chat:
3/ anvaha 7 pl‘ispevknva' mganmcc 51011
4/ V)"slcdo\'ka 7 prispevkova' organiiacc 51mm
lzvérc y' “Cc! v plném élenélli Spolu s leuhnmi v kancelifi ()ch Ménik
Vyvésmn -,<,> 1 J].Scjmma.p fl / /
<br>
<br>
<br>
<br>,;,//%e
<br> MENL
2007
Pfehled hospodafeni obecniho fifadu Ménik za mk
2007-
<br> Pfijmy 1.: wk 2007 cclkcm : 34 525.141» Kc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dafluvé pfijmy : 4.55 1.2511.7Kc
Neinv |ramfexy 0d obc1' : 19.990,- Kc
Dome ze SR ncinvcsl.120.000,—Kc
Dolacc zc SR invcsdcm 19.229.39o,- Kc
smvni popmky : 6.4 1 o.- Kc
P nnéjem 05L nzm : 43,470 Kc
Jm 2 110519451 ‘eb a vy‘mbkn 2511.000.Kc
051 ncdafiové p?! my’ 35 490,— Kc
Pmdgj pomnkn » 523,130 - Kc
Poplalzk kom.odpad <.>
Poplmek 2: p513 : 5 930,7 Kc
Paplalek sklédka : 339.950,? Kc
Eoplnwk Cov - 25180.».Kc
Umky.45.950 Kc
Dividcndy : 17.550.7 Kc
<br> lnvesliéni pfijékn 0d Stavoky 9.000.100,Kc
Pmmy cclkcm » 34 szs.7w.- Kc
<br> Vydnje 72 rok 20117 celkem.36 248.910: Kc
<br>
<br> Provo; mkladm’ a maueiske skoly.850.000: Kc
<br>
<br>
<br> Nu’klady 1» My 1/ j1m‘ skolc : 13A 330,- Kc
Cov,vcemc e1.energie,153.1110.- Kl
Kmlime Bdeovskfi Lhnlka: 27 419.75 Kc
Da’rkové mucky.16.650,- Kc
Nakup pommkx‘a 143.57 Kc
Pommi columns 23 660,- Kc
Kmhnvny 20.6121» Kc
Vthed obcl n vehzcla‘x 205.880 -Kc
chnc svexlcni 77.4m- Kc
Elekuické may: 051mm 60.590.-
Komunflni mm 299 1120.<.> Kc
Infrasmlklun,417.57,Kc
Splmka piljéky » ééuwéna' 5 000.000,‘ Kc
Cmnosl mum syn-AW pm.“ I A I 4.63.- Kc
<br>
<br> Vy'daje «1k: 315.243.9111 Kc
l’filohy mvcmcného 11cm 1/ Ruzvahn
2/ Audiml,rm 0 hospodmm obce
<br> 3/ Rozvzlm 7 pnspcvkm' argamzncc gkom
2006
Pi'ehled hospodafenl’ ohecniho fifadu Ménik za rok 2006-- Pfijmy 2: wk 211116 oelkun 1296,090-Ké 1mm 1111me 1 c 217.xxo.- Kc Pfijam u my v jmé 51mg: 9.01m,Kc Dame 2: SR neinvesl.131.1511.“ Dame: 1; 5K invesucm' 1 145.1100.» Kc 5mm popmxy - 2,0511 Kc Fromm: polemku - 25.990 - Kc Promijcm (15!.n.50.43 - Kc OsLmdaflové If my 6,520; Kc Pmdej [30ka : 7511110,<.> Kc Pap1a1ek knm odpad : 921.710.<.> Kc Paplalflx 2 psi] : 5.750,<.> Kc Foplalck 5mm.231,711» Kc Poplalck Cov.2mm Cov,Humbulky : ammo.Kc Umky Jana-Kc Dwidendy P my czlkem 7296 um- Kc 6.865.420 - Kc Spla§kov$ kanaliuce Me'mk 1.435.000,Kc vaba 3 opmvy 5111.10: : 499.0011- Kc 12mm mucky.23.5411,Kc pom Minna 75.5110.Kc Kmhovny 4.5 1 o.» Kc VKhlcd em a vetulefi 1ss.2Jo,—Kc Eleku-iclui snug}: 22n.sm1.<.> K15 Komunélm' udpnd 272.010.<.> Kc 1111mm.<.>.”,sp1u;1
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2013
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČROK MĚSÍC
<br> 002691312013 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Měník
<br> Měník
<br> 503 64 Měník
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 200 000,00 1 370 000,00 1 364 792,62 113,7 99,60000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 41 272,47 100,7 96,00000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.1 300 000,00 1 300 000,00 130 365,02 10,0 10,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 170 000,00 1 170 000,00 1 167 799,08 99,8 99,80000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 100 000,00 100 000,000000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 2 490 000,00 2 700 000,00 2 672 084,12 107,3 99,00000 1211
<br> Poplatky za uložení odpadů 200 000,00 200 000,00 195 940,00 98,0 98,00000 1333
<br> Poplatek za komunální odpad 249 000,00 349 000,00 251 445,00 101,0 72,00000 1337
<br> Poplatek ze psů 7 000,00 8 000,00 7 350,00 105,0 91,90000 1341
<br> Odvod výtěž.z provoz.loterií 14 000,00 34 000,00 26 864,16 191,9 79,00000 1351
<br> Daň z příjmu odvod z loterií 46 000,00 46 000,000000 1355
<br> Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 3 860,00 64,3 64,30000 1361
<br> Daň z nemovitostí 825 000,00 825 000,00 772 911,37 93,7 93,70000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 141 000,00 114 675,00 81,30000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.109 000,00 109 000,00 109 000,00 100,0 100,00000 4112
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 19 970,00 19 968,00 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 142 000,00 142 000,00 100,00000 4122
<br> Převody z rozpočtových účtů 75 000,00 75 000,00 100,00000 4134
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 55 000,00 55 000,00 100,00000 4222
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 245 000,...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Měník
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
SpZn: «Dokument»
<br> MERGEFIELD Spisová_značka \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#DI:SpisovaZnacka# «Spisová_značka»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0# «Dokument»
ČJ: «Dokument»
<br> MERGEFIELD Číslo_jednací \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#DI:CisloJednaci# «Číslo_jednací»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0# «Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Měník«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»00269131«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2013«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1# «Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 2.12.2013
· 24.2.2014
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Skutečný_termín \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#DI:SkutecnyTermin#«Skutečný_termín»
<br> MERGEFIELD Úkol_přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#ST:0#«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0# «Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Měník«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGE...
Závěrečný účet 2013
Úvod stránka
<br> Obec Měník
IČ: 00269131
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.016,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 8.4.2014 14:23:45
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
2011 2012 2013
PŘÍJMY 7,264,778.98 8,674,940.18 7,562,578.80
VÝDAJE 9,307,223.12 4,894,582.01 4,639,869.81
SALDO -2,042,444.14 3,780,358.17 2,922,708.99
1.1.Běžný rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 7,453,018.80 8,234,000.00 9,142,970.00 90.52 81.52
VÝDAJE 4,051,041.41 5,492,000.00 6,308,350.00 73.76 64.22
SALDO 3,401,977.39 2,742,000.00 2,834,620.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 109,560.00 50,000.00 135,000.00 219.12 81.16
VÝDAJE 588,828.40 75,000.00 713,000.00 785.10 82.58
SALDO -479,268.40 -25,000.00 -578,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6,634,683.84 7,648,000.00 8,151,000.00 86.75 81.40
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 432,691.96 477,000.00 580,000.00 90.71 74.60
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 54,560.00 50,000.00 80,000.00 109.12 68.20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 440,643.00 109,000.00 466,970.00 404.26 94.36
CELKEM PŘÍJMY 7,562,578.80 8,284,000.00 9,277,970.00 91.29 81.51
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 5,376,313.31 6,301,000.00 6,683,000.00 85.32 80.45
Místní poplatky 454,735.00 456,000.00 557,000.00 99.72 81.64
Správní poplatky 3,860.00 6,000.00 6,000.00 64.33 64.33
Daň z nemovitosti 772,911.37 825,000.00 825,000.00 93.69 93.69
Ostatní daňové příjmy 26,864.16 60,000.00 80,000.00 44.77
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
Měsíc 2011 2012 2013
Leden 474,315.46 492,793.57 531,124.74
Únor 430,156.81 444,814.08 550,045.26
Březen 338,329.03 343,901.66 392,407.55
Duben 192,671.15 221,187.22 294,956.47
Květen 378,689.3...
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2014 20:55:16
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola,Měník
Sídlo: Měník 16
503 64 Měník
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71006176
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 1 692 819,37 1 078 841,99 613 977,38 571 294,70
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 1 078 841,99 1 078 841,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 39 900,00 39 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 39 900,00 39 900,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Uspořádací účet techn.zh.dlouhod.nehm.majetku 044
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
Celkové vyúčtování vodné stočné 2013
Provozovatel
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 %
1.Provozovatel
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br> 2.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br>
Kalkulace
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Provozovatel: Obec Měník (IČ 00269131)
Součtové vyúčtování dílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.077871 0.087871 -0.010000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.077871 0.077871 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010000 -0.010000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.061350 0.051000 0.010350
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.061350 0.051000 0.010350
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.074265 0.078520 -0.004255
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000...
Vyúčtování vodné stočné 2013 Humburky
Provozovatel
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 %
1.Provozovatel
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br> 2.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br>
Kalkulace
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Provozovatel: Obec Měník (IČ 00269131)
Jednotné provozovatelské vyúčtování ceny Humburky Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010000 -0.010000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010000 -0.010000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.051350 0.045000 0.006350
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.051350 0.045000 0.006350
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.043745 0.048000 -0.004255
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00...
Vyúčtování vodné stočné 2013 Bydžovská Lhotka
Provozovatel
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 %
1.Provozovatel
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br> 2.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br>
Kalkulace
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Provozovatel: Obec Měník (IČ 00269131)
Dílčí odběratelské vyúčtování ceny XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX č.X
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.077871 0.077871 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.077871 0.077871 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.016000 0.016000 0.000000
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000...
Vyúčtování vodné stočné 2013 Měník
Provozovatel
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 %
1.Provozovatel
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br> 2.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Měník
Sídlo: Měník čp.43
503 64 Měník
Identifikační číslo: 00269131
Statutární orgán: starosta
<br>
Kalkulace
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Provozovatel: Obec Měník (IČ 00269131)
Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Měník Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010000 -0.010000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.010000 -0.010000
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.061350 0.051000 0.010350
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.061350 0.051000 0.010350
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.018000 0.021000 -0.003000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.058265 0.062520 -0.004255
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00...
Smlouva o dílo - REKOM
Náhrada pohonů v TOT
<br> Obec Měník
Rekonstrukce místních komunikací
<br> Smlouva o Dílo
<br> na zhotovení díla pod názvem
<br> „Rekonstrukce obecních komunikací v obci Měník“
<br> číslo smlouvy objednatele: 01/2014
číslo smlouvy zhotovitele:
<br> uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v platném znění <,>
níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
<br> I <.>
SMLUVNÍ STRANY
<br> Objednatel: Obec Měník
Se sídlem Měník 43,503 64,okr.Hradec Králové
IČ: 00269131
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
Č.účtu: 1080775379/0800
Zástupce ve věcech smluvních: XXXXXX XXXXXX,starosta obce
Tel.: +XXX XXX XXX XXX,e-mail: ou.menik@worldonline.cz
XXXX XXXXXXXX,místostarostka obce
Tel.: +XXX XXX XXX XXX,e-mail: jana.dymesova@menik.cz
Zástupce ve věcech technických: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> (dále jen „objednatel“)
<br> a
<br> Zhotovitel: REKOM Nový Bydžov,a.s <.>
Se sídlem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem - B 1601,oddíl B
Statutární zástupce: XXXXX XXXXXX
IČ: XXX XX XXX
DIČ: CZ XXX XX 737
Bankovní spojení: ČSOB
Č.účtu: 111648192/0300
Zástupce ve věcech smluvních: XXXXX XXXXXX,ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavírají
na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce obecních komunikací v obci Měník“,tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva),kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla,specifikovaného v článku III.smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho včasné a řádné provedení dle článku V.smlouvy,a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených <.>
<br> II <.>
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
<br> 1.Nabídka zhotovitele ze dne 14.5.2014 <.>
<br>
III <.>
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1.Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce obecních komunikací v obci Měník“,dle soupisu prací,dodávek a služ...
Rozpočet 2014
List1
Rozpočet na rok 2011 rok 2014
<br> Rozpočtové příjmy
1351 Odvod z výtěž.provoz loterií 27
1355 Daň z příjmu odvod z loterií
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 1365
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti 43
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 131
1121 Daň z příjmu právnických osob 1168
1211 Daň z přidané hodnoty 2673
1333 Poplatky za uložení odpadu 196
1337 Poplatky za popelnice 252
1341 Poplatek ze psů 8
1361 Správní poplatky 6
1511 Daň z nemovitostí 835
<br> 4111 Neinv.Přijaté transf.z VPS SR
4112 Neinv.přijaté transt.Ze SR - s.d.vzt.110
4121 Neinv.Přijaté transf.Od obcí 20
4122 Neinv.Přijaté transf.od krajů
4123 Neinv.přijaté transf.- reg.rada
4223 Inv.přijaté transfery od reg.rad
Odvádění a čistění odpadních vod,nakl.s kaly
2321 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 255
<br> Činnosti knihovnické
3314 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1000
<br> Třídění odpadů EKO-Kom
3722 2324 Nekap.příspěvky,náhrady 70
<br> Činnost místní správy
6171 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42
6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 35
6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 11
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Obec.příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků 8
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy 35
<br>
P ř í j m y c e l k e m : 8290
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové výdaje
<br> Silnice
2212 5171 Opravy a udržování 1400
<br>
Odvádění a čistění odpadních vod a nakl.s kaly
2321 5021 Ostastní osobní výdaje 45
2321 5154 Elektrická energie 130
2321 5169 Nákup ost.služeb 120
2321 5171 Opravy a udržování 25
<br>
<br> Základní školy
<br> 3113 5331 Neinv.příspěvek - základní škola 900
3113 6121 Tech.zhodnocení 440
Činnosti knihovnické
3314 5021 Ostatní osobní výdaje
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5
3314 5154 Elektrická energie 19
3314 6121 Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXXX DHM,materiál,PC -grant
Dárkové balíčky dary
3399 51...
MĚNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLA - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí
OPERACNiPROGRAM
ZIVOTNI’ PROSTREDI’
<br>
<br>
<br> who
<br> ***
<br> ***
<br> #‘J'
<br>
<br>
<br> EVROPSKALHME
<br> Fond soudrinosti
<br> Pro vodu <,>
<br> vzduch a pfirodu
<br>
<br>
<br> Obec Měník
vyzývá podle § 6,§ 12 odst.3,§ 18 odst.5 zákona č.137/2006 Sb <.>,zákon o veřejných zakázkách,v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodikou zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona a v souladu s Metodickými pokyny SFŽP ČR – zakázka malého rozsahu
2.Kategorie,zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen VZMR)
„MĚNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLA - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“
1.Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Obec Měník
IČ zadavatele: 00269131
Kontaktní adresa zadavatele: 503 64 Měník 43
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: XXXXXX XXXXXX,starosta
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností: INGkomplet,s.r.o <.>,IČ: 24231410
kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: tendr@ingkomplet.cz
2.Název a popis předmětu zakázky
Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu základní školy v obci Měník.Stavení úpravy budou provedeny na objektu č.p.16 (parcela st.26),k.ú.Měník u Nového Bydžova.Stavební úpravy budou provedeny na objektu o čtyřech podlažích.Stávající objekt bude rekonstruován <.>
Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy:
<br> · zhotovení nového střešního pláště na plochých střechách
<br> · navýšení atik u plochých střech o 250 mm
<br> · osazení nových venkovních výplní (oken,dveří,vrat) dle výkresové dokumentace
<br> · osazení okapních svodů + žlabů u plochých střech
<br> · osazení nových vnitřních a venkovních parapetů
<br> · zateplení obvodových stěn
<br> · přidání tepelné izolace do vodorovného podhledu nad místnostmi 3.01 až 3.05
<br> · zateplení plochých střech
<br> · zateplení stropu nad 1PP a v místnosti 1.17
<br> · výměna klempířských prvků fasády – parapety,oplechování atik
<br> · úprava velikostí ně...
BYDŽOVSKÁ LHOTKA, obecní dům - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí
OPERACNiPROGRAM
ZIVOTNI’ PROSTREDI’
<br>
<br>
<br> who
<br> ***
<br> ***
<br> #‘J'
<br>
<br>
<br> EVROPSKALHME
<br> Fond soudrinosti
<br> Pro vodu <,>
<br> vzduch a pfirodu
<br>
<br>
<br> Obec Měník
vyzývá podle § 6,§ 12 odst.3,§ 18 odst.5 zákona č.137/2006 Sb <.>,zákon o veřejných zakázkách,v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s Metodikou zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona a v souladu s Metodickými pokyny SFŽP ČR – zakázka malého rozsahu
2.Kategorie,zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen VZMR)
„BYDŽOVSKÁ LHOTKA,obecní dům - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“
1.Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Obec Měník
IČ zadavatele: 00269131
Kontaktní adresa zadavatele: 503 64 Měník 43
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: XXXXXX XXXXXX,starosta
Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností: INGkomplet,s.r.o <.>,IČ: 24231410
kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail : tendr@ingkomplet.cz
2.Název a popis předmětu zakázky
Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu č.p.47 v obci XXXXXXXXX XXXXXX.Stavební úpravy budou provedeny na pozemcích st.p.č.15 k.ú.XXXXXXXXX XXXXXX.Jedná se o obecní dům,kde se nachází obecní prodejna a společenský sál obce <.>
Stávající objekt bude rekonstruován.Bude upraveno po stavebně technické stránce <.>
Stavební úpravy osahují tyto stavební zásahy:
<br> · zateplení obvodových stěn
<br> · zateplení stropů nad vstupem a nad rampou
<br> · zateplení střechy
<br> · navýšení atik
<br> · výměna některých okenních výplní,výměna některých dveří
<br> · osazení okapních žlabů a svodů,včetně gajgrů
<br> · výměna klempířských prvků fasády – parapety,oplechování atik,atd <.>
· příprava kotev na instalaci nový mříží na okna a dveře
Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zhotovení trvalé pamětní desky v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP (k dispozici na www.opzp.cz v sekci Pokyny p...
Rozpočet 2015
List1
Rozpočet na rok 2011 rok 2015
<br> Rozpočtové příjmy
1351 Odvod z výtěž.provoz loterií 20
1355 Daň z příjmu odvod z loterií
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 1300
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti 40
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 135
1121 Daň z příjmu právnických osob 1200
1211 Daň z přidané hodnoty 2500
1333 Poplatky za uložení odpadu 160
1337 Poplatky za popelnice 250
1341 Poplatek ze psů 7
1361 Správní poplatky 2
1511 Daň z nemovitostí 700
<br> 4111 Neinv.Přijaté transf.z VPS SR
4112 Neinv.přijaté transt.Ze SR - s.d.vzt.100
4121 Neinv.Přijaté transf.Od obcí
4122 Neinv.Přijaté transf.od krajů 2500
4123 Neinv.přijaté transf.- reg.rada
4223 Inv.přijaté transfery od reg.rad 2000
Odvádění a čistění odpadních vod,nakl.s kaly
2321 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 190
<br> Činnosti knihovnické
3314 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1
<br> Třídění odpadů EKO-Kom
3722 2324 Nekap.příspěvky,náhrady 60
<br> Činnost místní správy
6171 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42
6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 17
6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 15
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Obec.příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 Příjmy z úroků 6
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy 30
<br>
P ř í j m y c e l k e m : 11276
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové výdaje
<br> Silnice
2212 5171 Opravy a udržování 70
<br>
Odvádění a čistění odpadních vod a nakl.s kaly
2321 5021 Ostastní osobní výdaje 45
2321 5154 Elektrická energie 135
2321 5169 Nákup ost.služeb 120
2321 5171 Opravy a udržování 25
<br>
<br> Základní školy
<br> 3113 5331 Neinv.příspěvek - základní škola 900
3113 6121 Tech.zhodnocení 0
Činnosti knihovnické
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3
3314 5154 Elektrická energie 0
3314 6121 Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXXX DHM,materiál,PC -grant
Dárkové balíčky dary
33...

Načteno

edesky.cz/d/2971950

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Rozpočet   EIA   EIA   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Volby   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Měník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz