« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - VSOZČ - Návrh závěrečného účtu ZA ROK 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
 
<br>  
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH 
ZA ROK 2018, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
<br>  
<br> Níže  uvedený  návrh  závěrečného  účtu  bude  projednán  na  řádném  60.  zasedání  valné  hromady 
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které se bude konat dne 7.6.2019 od 9:00 hod. 
v Sokolovně v Toužimi.   
<br> Připomínky  k návrhu  závěrečného účtu mohou občané  členských obcí  a měst uplatnit písemně  ve 
lhůtě  do  7.6.2019  na  adrese  sídla  svazku  Studentská  328/64,  360  07  Karlovy Vary  či  na  emailové 
adrese  vsozc@vodakva.cz  nebo  ústně  při  projednávání  návrhu  na  řádném  60.  zasedání  valné 
hromady svazku obcí.  
  
<br>  
<br>  
<br>
<br> -1-
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
<br> zapsané do rejstříku svazků obcí vedený Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993 <,>
registrační číslo 7/1993
<br>
<br>
Závěrečný účet svazku obcí za rok 2018
Rozbor hospodaření VSOZČ
<br>
Úvod
1) Hospodaření VSOZČ
2) Investiční výstavba VSOZČ
<br> a) Úvod
b) Stavební investice na území Karlovarského,Středočeského a Ústeckého
<br> kraje
c) Stavební investice na území Plzeňského kraje
d) Automatizace objektů
e) Strojní investice
<br> 3) Majetek VSOZČ
<br>
Přílohy: 1.Plnění rozpočtu VSOZČ za rok 2018
2.A Rozvaha
<br> 2.B Výkaz zisku a ztráty
3.A Přehled přijatých investičních dotací,grantů EU a příspěvků na investice
<br> v roce 2018
3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31.12.2018
3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31.12.2018
<br> 4.Plán investic pro Karlovarský,Středočeský a Ústecký kraj na rok 2018
5.Plán investic pro Plzeňský kraj na rok 2018
6.Přírůstky majetku za rok 2018
7.Hodnota majetku VSOZČ k 31.12.2018
<br> 8.Čerpání investic za rok 2018 v Karlovarském,Středočeském a Ústeckém
kraji
<br> 9.Čerpání investic za rok 2018 v Plzeňském kraj
10.A Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
10.B Zpráva auditora o výsledku přezkoum...

Načteno

edesky.cz/d/2970691

Meta

Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz