« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 _Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mikroregion-navrh-zaverecneho-uctu.pdf
** _ i: *____ _:o:
<br> |.SDRUŽENÍ oscí MIEROIŠÉGIONU BYSTŘIČKA
<br> NÁVRH Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
<br> za rok 2018
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Úplné znění Závěrečného účtu za rok 2018 je k dispozici na www.mikroregionbystricka.cz a k nahlédnutí na Městském úřadě ve Velké Bystřici,finanční odbor,I.patro dv.č.12 <.>
<br> OBSAH:
<br> Základní údaje o sdružení obcí mikroregionu Bystřička.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3,4 Bilance hospodaření a rozpočet za rok 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5,6 Přijaté dotace a jejich finanční vypořádání V roce 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7,8
<br> Přílohy: 1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 2.Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2018 3.Výkazy hospodaření — rozvaha,výkaz zisků a ztrát,příloha
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
<br> Název organizace:
<br> Síd
<br> 10:
<br> Právní forma:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
<br> Zámecké náměstí 79,783 53 Velká Bystřice
<br> svazek obcí
<br> 70947040
<br> neplátce DPH
<br> Členy svazku Sdružení obcí mikroregionu Bystřička jsou tyto obce:
<br> Obec Zástupci členů svazku Telefon Webřvglšgánky Bukovany Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX SVÉCŽĚSÁĚYC'ŽZ Bystrovany XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX ŽVÉÍŠOŠŽÉŠŠÉŽŽZ Daskabát Luděk Memi“ XXX XXX XXX ŠÉĚÍĚŽŽŠŠŠŽŠŽŽŽ Doloplazy Mgr.XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX &%?Šgllgggžah'cz Hlubočky Mgr.XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX ŽĚÉÉŠÉÉŽKYCZ Kozlov Ing.XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX $$$—XX% Mrsklesy XXXX XXXXXXX XXX XXX XXX SVĚHĚĚÉZŽŽZ Přáslavice Ing.XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX m;;ggzggxucz Tršice XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX $%UĚÍSÍŽŽZ Svésedlice Bc.XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX asi:/XXXXXXXXXXXXX Velká Bystřice Ing.XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX ŠÉÍÉĚÉĚĚÍŽMZ Velký Újezd Ing.XXXXX XXXXX XXX XXX XXX podatelna©velkyujezdcz
<br> Pozn.Dne XX.1.201...

Načteno

edesky.cz/d/2970340

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz