« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Městský úřad Bečov nad Teplou
<br> se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250; Email: infoganecovcz; DS: szbbÍjh; IČO: 00254410,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,č.úč.: 800483389/0800
<br> 0 z n á m e n í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta města Bečov nad Teplou podle © 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších přepisů o z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br> 0 dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> 0 dne 25.května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost: náměstí 5.května 1 - Městský úřad,Bečov nad Teplou pro voliče bydlící v Bečově nad Teplou,Vodné,Krásném Jezu
<br> l.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem),popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 2.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>,iroslav Nepraš (,starosta města
<br> M E s T 3 K Y a Ř A D Nám.5.KVĚTNA 1 564 64 Bečov nad Teplou 3“ +430 353 999 318 :.maíl: Info Checa/.cz.www.becov.cz
<br> V Bečově nad Teplou dne 9.května 2019

Načteno

edesky.cz/d/2969552


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz