« Najít podobné dokumenty

Městys Plaňany - Obecně závazná vyhláška č.1/2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Plaňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obecně závazná vyhláška městyse
<br> Plaňany a obcí Pohoří,Hradenín a Blinka
<br> č.1/2011 ze dne 14.6.2011
<br> O stanovení podmínek pro pořádání a průběh ákcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
<br> konáním <.>
<br> VYVĚŠENO V CHODBĚ ÚŘADU
<br> Zastupitelstvo městyse Plaňany se na svém zasedání dne 14.6.2011 usneslo usnesením č.3/2011 dle ustanovením & 10 písm.a),b) ac) a čj 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (dále jen „obecní zřízení“),ve znění pozděj ších předpisů,vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
<br> 'en „vyhláška„):
<br> Čl.1 Účel vyhlášky
<br> Účelem této vyhlášky je stanovit V souladu s š 10 písm.a),b) a c) obecního zřízení
<br> povinnosti pro pořádání,průběh a ukončení akcí typu technopárty V rozsahu nezbytném zajištění veřejného pořádku,zejména s cílem umožnit součinnost orgánů veřejné správy při
<br> zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto akcí <.>
<br> Čl.2 Akce typu technopárty
<br> 1) Akcí typu technopárty se pro účely této vyhlášky rozumí akce vyznačující se hlasitou hudbou,včetně hudby reprodukované (dále jen „hudba“),jejímž účelem je zejména oslech této hudby a tanec,s předpokládanou účastí nejméně 10 osob,která od svého zahájení,do svého ukončení,Včetně přestávek a přerušení,přesáhne dobu 20 hodin a při které může docházet k obtěžování jiných osob nadmíru přiměřenou poměrům hluku (zejména),který z místa konání přesahuje do širokého okolí,prachem,světlem a vibracemi.Tímto ustanovením nej sou dotčena shromáždění upravená zvláštními právními předpisy <.>
<br> 2) Za akce typu technopárty se nepovažují akce konané na veřejných prostranstvích sportovištích a to zejména sportovní soustředění,svatby,dětské dny,karnevaly,máje a radiční poutě či pouťové zábavy,country bály a to i Vícedenní <.>
<br> 3) Akce typu technopárty je organizována organizátorem,osobou,která podala oznámení podle čl.4 této vyhlášky,jinak osoba,která zajistila právo užívat po...

Načteno

edesky.cz/d/2966094

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Plaňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz