« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení soupisů nároku - na ÚD (PDF, 194 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 194 KB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Opava
Krnovská 2861/69,Předměstí,746 01 Opava
<br>
Naše značka: SPU 157306/2019
Spisová značka: 2RP9911/2016-571205/1
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: v.hendrych@spucr.cz
<br> Datum: 17.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březová u Vítkova – oznámení o
vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březová
u Vítkova zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj,Pobočka Opava (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen
„soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení
vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením
soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Březová u Vítkova – firma ORIS spol s r.o.<,>
Mišáková 280/44,779 00 Olomouc <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 9.5.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě
Městyse Březová V Březové,současně je také k nahlédnutí na Pobočce Opava,Krnovská
2861/69,746 01 Opava <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u
Pobočky Opava,Krnovská 2861/69,746 01 Opava v termínu do 24.5.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
vedoucí Pobočky Opava
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> 2019-04-17T09:58:27+0200
Ing.XXXXXX XXXXX
Podepsáno programem vOKOsCom

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz