« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Oznámení o konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání voleb
O B E C N Í Ú Ř A D R O K Y T N O
533 04 Sezemice,IČ 274178
<br> Telefon 466 989 128,602 435 122
<br> E-mail: urad@rokytno.eu www.rokytno.eu
<br> ID adresa 94xa5a6
<br>
<br>
<br>
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25.května 2019
<br> v obci Rokytno
<br>
V souladu s ustanovením § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,ve znění účinném do 1.3.2019 <,>
<br>
i n f o r m u j i v o l i č e <,>
<br>
že volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br>
v pátek 24.května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 25.května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br>
<br> Místo konání voleb do Evropského parlamentu:
<br> okrsek číslo 1.Rokytno
<br>
volební místnost je ve velké zasedací místnosti (1.patro) v budově Obecního úřadu
v Rokytně čp.21 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rokytně a Drahoši
<br>
<br> okrsek číslo 2.Bohumileč
<br>
volební místnost je v obecní budově čp.44 v Bohumilči
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Bohumilči a Zástavě
<br>
<br> Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a
státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání
jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např.průkazem o povolení
k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě
uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např.cestovním
pasem jiného členského státu) <.>
<br> Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21.května 2019 <,>
ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti <.>
<br> Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebn...

Načteno

edesky.cz/d/2964433


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz