« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - rozpoctove-opatreni-3-2019.pdf.rtf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-3-2019.pdf.rtf
Obec Olešná KEO-W 1.11.273 / Uc06xp
Rozpočtové změny roku 2019 zpracováno: 8.4.2019
strana: 1
Rozpočtové opatření č.4
PŘÍJMY
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Rozpočet Změna Rozpočet Popis
před změnou po změně
1) 000000000 0000 0000 4112 000 60 900,00 15 300,00 76 200,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Paragraf 0000 celkem: 60 900,00 15 300,00 76 200,00 *
2) 000000000 0000 1031 2111 000 50 000,00 60 000,00 110 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Paragraf 1031 celkem: 50 000,00 60 000,00 110 000,00 Pěstební činnost *
Změny za paragraf celkem 110 900,00 75 300,00 186 200,00
PŘÍJMY celkem 2 211 690,00 75 300,00 2 286 990,00
VÝDAJE
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Rozpočet Změna Rozpočet Popis
před změnou po změně
3) 000000000 4156 3639 5329 000 1 200,00 18 000,00 19 200,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
Paragraf 3639 celkem: 1 200,00 18 000,00 19 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde *
4) 000000000 0000 3745 5021 000 60 000,00 21 000,00 81 000,00 Ostatní osobní výdaje
Paragraf 3745 celkem: 60 000,00 21 000,00 81 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
5) 000000000 0000 6171 5151 000 13 000,00 500,00 13 500,00 Studená voda
6) 000000000 0000 6171 5362 000 0,00 2 100,00 2 100,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Paragraf 6171 celkem: 13 000,00 2 600,00 15 600,00 Činnost místní správy *
Změny za paragraf celkem 74 200,00 41 600,00 115 800,00
VÝDAJE celkem 2 608 132,00 41 600,00 2 649 732,00
FINANCOVÁNÍ
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Rozpočet Změna Rozpočet Popis
před změnou po změně
7) 000000000 0000 0000 8115 000 396 442,00 -33 700,00 362 742,00 Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf 0000 celkem: 396 442,00 -33 700,00 362 742,00 *
Změny za paragraf celkem 396 442,00 -33 700,00 362 742,00
FINANCOVÁNÍ celkem 396 442,00 -33 700,00 362 742,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na záv...

Načteno

edesky.cz/d/2963784


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz