« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Plzeň) - Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Plzeň).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
'Účetní jednotka: Název: Obec Kozojedy \Sídlo: Kozojedy 100
<br> 1 2 číslo_ Název položky _ SU polákv _ _BĚŽNÉ
<br> _ BRU1TO j KOREKCE |
<br> AKTIVA 88 249 264,59 30 128 724,35 CELKEM
<br> A.Stálá aktiva 82 829 929,95 30 128 724.35
<br> |.Dlouhodobý nehmotný majetek 334 942,40 277 247,40
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00
<br> 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 115 369,40 115 369,40
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 219 573,00 161 878,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00
<br> ".Dlouhodobý hmotný majetek 80 528 987,55 29 851 476,95
<br> 1.Pozemky 031 23 121 802,42 0,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 6 286 320,00 0,00
<br> 3.Stavby 021 42 000 425,98 25 277 687,10
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 2 336 891,55 2 103 386,00
<br> movitých věcí
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 470 403,85 2 470 403,85
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 313 143,75 0,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00
<br> Ill.Dlouhodobý finanční majetek 1 966 000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 966 000,00 0,00
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f...

Načteno

edesky.cz/d/2963095


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Plzeň)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz