« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočtový výhled obce Hlásná Třebaň 2019 - 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
' OBEC HLÁSNÁ TŘEBÁN
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HLASNÁ TŘEBÁN 2019-20
<br> V souladu s 5 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,vplatném znění,je níže prezentován rozpočtový výhled obce Hlásná Třebáň na roky 2018 až 2019,který je dle zákona podkladem pro sestavování dílčích rozpočtů.Tento rozpočtový výhled nahrazuje všechny předcházející <.>
<br> Při sestavování rozpočtového výhledu byly vzaty v úvahu následující skutečnosti:
<br>.předpoklad za rok 2019 vychází ze skutečnosti plnění rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2018
<br>.do rozpočtového výhledu byly promítnuty platné smlouvy,z kterých vyplývají budoucí závazky <,>
<br>.daňové příjmy vzcházejí ze základny schváleného rozpočtu na rok 2018,který zohlednil aktuální změny RUD.V následujícím období 2019 se na navyšují pouze z důvodu rostoucí ekonomiky ČR,na rok 2020 jsou konstatní
<br> - nedaňové příjmy vycházejí rovněž zrozpočtu 2018 a drobné navýšení odpovídá očekávané inflaci <,>
<br> ' kapitálové příjmy nejsou uvažovány,transfery jsou stanoveny ve výši pravidelného transferu z krajského rozpočtu na
<br>.běžné výdaje od roku 2019 jsou zafixovány na úrovni 9,5 mil.Kč a odpovídají rozpočtovanýmběžným výdajům roku 2018
<br>.kapitálové výdaje nebyly stanoveny,neboť nejsou smluvně podchyceny
<br> - položka financování tranfery je nulová,obec již po splacení úvěru Třemole nemá obdobné závazky.Předpokládaná participace na Čističce Řevnice,není v době sestavení výhledu smluvně podchycena
<br> - řádek Příjmy využitelné na dodatečné kapitálové výdaje znázorňuje schopnost obce financovat zpříjmů běžného roku dodatečné kapitálové výdaje,aniž by bylo zapotřebí využít položku Financování <,>
<br>.Významný plánovaný kapitálový výdaj až 70mil.Kč na generální opravu lávky přes řeku Berounku není do výhledu zahrnut,neboť o tomto výdaji nebylo zatím rozhodnuto
<br> a Na významné kapitálové výdaje tvoři obec rezervu jejíž výše dosahovala k 31.12.2017 částky 12.45 mil.Kč <.>
<br> 1 Daňové 2
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2962948


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz