« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí (PDF, 236 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 236 KB)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město
<br> Praha,Pobočka Kutná Hora
Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br>
<br> Spisová značka.: 2RP1675/2014-537206
Č.j.: SPU 084178/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: j.vrba@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br>
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 26.4.2019
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha,Pobočky Kutná Hora (dále jen „pobočka“) ze dne 20.12.2018 č.j <.>
SPU 564784/2018 byl podle § 11 odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) a
v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
schválen návrh jednoduchých pozemkových úprav v části katastrálního území Ledečko -
Vraník a části katastrálních území Čeřenice a Bělokozly (dále jen JPÚ) zpracovaný firmou
GEOVAP spol.s r.o <.>,IČ: 15049248,Čechovo nábřeží 1790,530 03 Pardubice,pod číslem
zakázky 56/2016 Ing.Danielem Haklem,který je osobou úředně oprávněnou k projektování
pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.1.2019 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem JPÚ Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora <,>
<br>
rozhodla
<br>
podle § 11 odst.8 zákona
<br> 1.o výměně nebo přechodu vlastnických práv <,>
2.o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v obvodu
<br> pozemkových úprav v části katastrálního území Ledečko a části katastrálních území
Čeřenice a Bělokozly <,>
<br>
jak je uvedeno ve zvláštní příloze,která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> SPU 084178/2019 2
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 5 zákona v souvislosti s ust.§ 68 správního řádu <.>
<br> Seznam účastníků řízení:
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz