« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno konaného dne 29.4.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX.XXXXXXXXX XXXXX Omluveni: XXXXXXXXX XXXXXXXX Hosté: XXXXXXX XXXXX.XXXXXXX XXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program iednání: ].Uvod
<br> IK.!
<br> Rozpočtové opatření (5.4 Plán akci na rok 2019 Různé
<br> Diskuze
<br> 0 '.<.> h 3—- DJ
<br> Závěr
<br> ad.!.!: Úvod
<br> Starostka přivítala přitomnc'.konstatovala.že mstupitclstvo obce je usnášení schopné & seznámila přítomné s programem <.>
<br> ZO schvaluje program jednání Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> má 2.!: Raggačmvě ogarřem' č.4
<br> -jen drobná změna v rámci paragrafů — dary obyvatelstvu :! oprava hasičské stříkačky.výdaje na cestovné.Rozpočtové opatřeníje vyrovnané <.>
<br> ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> MLM: Plán akc-." na rok 2019
<br> - projekt na chodník ke hřbitovu se stále připravuje.nyni probíhá geodetické zaměření.- zateplení a oprava domu Služeb
<br> - oprava lmsičámy
<br> - zatravňovací tvárnice
<br> 1141.44: Růaě
<br> - Obec poskytla souhlas se změnou střechy v projektové dokumentaci na novostavbě rodinného domu na parc.č.Sl N27 <.>
<br> - Přijato žádost od Římskokatolické farnosti Dolní Slivno o poskytnutí dotace l0.000 Kč na obnovu oken věže a dveří kostela - řešení havarijního stavu.ZO schvaluje dotaci ve výši 10.000 Kč Římskokatolické farnosti Dolni Slivno na obnovu oken věže a dveň
<br> kostela v Horním Slivně.' ' Pro: 6 proti: 0 zdržel se: o
<br> - Dále přijata žádost o podporu provozu Linky bezpečí.2.5.ve výši 3.000 Kč.— hlasováníje odloženo.paní starostka získá další informace o provozu.způsobu financováni,jakým způsobem jsou děti o této lince informováni apod.<.> Hlasováni o příspěvku se odkládá do příštího zastupitelstva <.>
<br> - dohoda z ÚP — pracovníci na VPP - obci byl...

Načteno

edesky.cz/d/2960516

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz