« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Festival muzejních nocí 2019 - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
FESTIVAL MUZEJNiCH
NOCI' 2019-1752019
KA R LOW VA RY a"
<br> Muzeum KarlovyVary od 19.30 do 24.00 (vstup zdarma) 08,0 00
<br> Nové stélé expozice ocenéné 1.ml'stem Poéin roku 2017.PH netradiém’ komentované
prohll'dce se seznéml'te s historil' Karlovych Varfl i regionu oEima dobovych osobnostl' <.>
Setkéte se se stredovékym lovcem,démou z kolonédy Ei architektem zlaté éry Karlovych Varfl
a moiné prijde iJakub XXXXX XXXXXX Daudlebsky Xe Sternecku <.>
<br> vystava Poohrl' Xa East] lovcfl a sbéraéfl
<br> Projekce filmu Jak se délé muzeum
<br> Muzejnl' vyzva — Ukoly pro déti i dospélé,pro nejdspéénéjvl' jsou prichystény originélm’ odmény
19.30 — 21.00 Hudebnl' improvizace Jindricha Tolara a spot <.>
CI'sarské lazné Karlovy Vary od 19.00 do 24.00 (vstup zdarma)
<br> Netradiénl' zprl'stupnénl' interiéru budovyv noénl'ch hodinéch
19.30 Antonio Vivaldi: Ctvero roEnI'ch obdobl',Karlovarsky symfonicky orchestr,Zanderflv sél (zdarma)
Galerie uméni Karlovy Vary od 19.00 do 24.00 (vstup zdarma)
<br> vystava Otakar SlaVI'k — Ohlédnutl'
<br> Stélé expozice 100 let/ 100 dél/ 100 umélcfl/ 100 osudt‘]
<br> Svételné objekty karlovarskych vytvarnl'kfl
<br> vytvarné videoprojekce s hudebnl'm podkresem PiKap Quartetu
<br> 19.00 — 20.30 vytvarné dl'lny pro déti na vyrobu svr’tidel/luceren s Pavlou Vargovou a barevnych butonkfl (odznakfl)
inspirovanych vystavou Otakara Slavika s Lenkou Téthovou
<br> 21.00 Speciélnl' noénl' komentované prohll'dka vystav s Janem Samcem,reditelem galerie
22.30 Hudebnl' setkénl' s Ladislavem Gerendééem,jeho pl'snémi a nevéednl'm humorem
Galerie SUPERMARKET wc od 18.00 do 24.00 (vstup zdarma) /,r"“"
<br> Jii jste vidéli vystavu potmé? Tvorili,vyrébéli nebo hledali néco potmé?
Pokud ne,XXX si to nenechte ujl't v galerii SUPERMARKET wc vystava,dl'lny a kouzla <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nav§tévnické centrum Becherovka od 18.00 do 22.00
<br> (prohll'dka novych interaktivnl'ch expozic zakonéené rl'zenou degustacr’
s prekvapenl'm,kapacita omezené — kaidou ho...

Načteno

edesky.cz/d/2960324

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz