« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
oznámení o ooeÉ A mísrÉ KONÁNÍ VOLEB oo EVROPSKÉHO PARLAMENTU
<br> Starosta obce Horni Slivno
<br> podle 5 32 odst.2 zákona č.62:2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m uj e: 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: - v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a - v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2_ Mistem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu Horní Slivno čp.107
<br> pro voliče bydlící v obci Horní Slivno
<br> 3,Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do voíební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovnim,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič,který je občanem jiného členského statur prokáže po příchodu do
<br> volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu <.>
<br> 4,Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací listky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise doda za chybejici,škrtané nebo jinak
<br> označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> 5.xx)
<br> V Horním Slivně dne 7.5.2019 lng.Libuše Přibylová-
<br> starostka obce Horní Slivno
<br> x) Uvede se odpovídající.xx) Uvedou se další údaje potřebné k nerušené-mu průběhu voleb do Evropského padem-ento <.>

Načteno

edesky.cz/d/2960267


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz